Tag Archives: e wniosek plus

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

pisarze szwedzcy

Gmina Czersk 00152-6523.2-SW1110288/18

poprawa bezpieczeństwa z wykorzystaniem OZE poprzez montaż 18 lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk4 Gmina Czersk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych… Read More »

pisarze szwedzcy

00010-6523.2-SW0310019/17/18 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach

Utrzymanie i zabezpieczenia powierzchni produkcyjnej gospodarstwa poprzez przeprowadzenie prac w obszarze grobli w obrębie stawów hodowlanych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup spycharki gąsienicowej i kosiarki rotacyjnej pzrez Gospodarstwo rybackie Kock Sp.… Read More »

pisarze szwedzcy

00245-6523.2-SW1110355/18/19 Spółdzielnia Socjalna Czersk

poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: poprawa… Read More »

pisarze szwedzcy

Cebeterewicz Mariusz 00002-6521.5-OR1400015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Szwałk. Judziki. Dunajek i Orzechówko w ramach pakietu 1 i 2… Read More »

pisarze szwedzcy

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Polska 00034-6520.11-OR1600064/17/18

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00056-6520.9-OR1600057/17/184 Polska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska. Numer Identyfikacyjny Statku: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Nazwa operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: 1.09.2021. Cel operacji: 00056-6520.9-OR1600057/17/18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

pisarze szwedzcy

00038-6523.2-SW1610080/17/18 Gmina Warnice

Powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jez. Miedwie z historycznym obrazem rybactwa w postaci siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Wierzbnie. gm. Warnice. co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Warnice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej –… Read More »

pisarze szwedzcy

00258-6520.10-OR1600036/17 Tkaczonek Jerzy POL011601321

POL011601321 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tkaczonek Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-8… Read More »

pisarze szwedzcy

00094-6520.2-OR1100025/18/19 Wójcicki Jan POL023602020

POL023602020 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602020. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

pisarze szwedzcy

00638-6520.10-OR1600124/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 :Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

pisarze szwedzcy