Tag Archives: e wniosek plus

POL034602296 Budzisz Tomasz 01046-6520.10-OR1100025/19

POL034602296 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034602296. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

pisarze szwedzcy

00866-6520.10-OR1100375/18/19 Jodko Marcin Karol POL023200697

POL023200697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Marcin Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

pisarze szwedzcy

00120-6520.10-OR1400068/18/19 Kasza Jerzy POL036801907

POL036801907 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasza Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801907. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

pisarze szwedzcy

00009-6526-DPT00006/18 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2 Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1 lub art 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podróże służbowe związane z… Read More »

pisarze szwedzcy

POL012001411 Kamiński Robert 00092-6520.2-OR1600097/18/19

POL012001411 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Kamiński Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DZI-1. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

pisarze szwedzcy

00497-6520.10-OR1600095/18 Hamala Tomasz POL011801215

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

pisarze szwedzcy

00011-6524.4-OR1100018/17/18 ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń linii technologicznej do produkcji filetów ze świeżego łososia. Skrócony opis operacji: linia rozbiorowa łososia. odskórzarka.… Read More »

pisarze szwedzcy

00772-6520.10-OR1100252/18 Indyk Waldemar POL033900344. POL033900555

POL033900344. POL033900555 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

pisarze szwedzcy

00014-6523.2-SW0110021/17/18 Gmina Żmigród

Udostępnienie oferty turystycznej obszaru. dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez stworzenie miejsca przystankowego dla turystów oraz budynku promującego obszar Doliny Baryczy wśród mieszkańców Sołec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żmigród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stacja Osiek- budowa budynku… Read More »

pisarze szwedzcy

00055-6523.2-SW0910059/18/19 Krudys Sławomir Adam

Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

pisarze szwedzcy