Tag Archives: e wniosek plus

00006-6521.5-OR1200102/18 Gabzdyl Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabzdyl Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodnośrodowiskowych w obiekcie chowu i hodowli ryb. Skrócony… Read More »

pisarze szwedzcy

00076-6520.10-OR1100020/16 Rożek Władysław POL036801118. POL036901164

POL036801118. POL036901164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801118. POL036901164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

pisarze szwedzcy

Gmina Brusy 00189-6523.2-SW1110287/18

Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie.4 Gmina Brusy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej Brusy – Zalesie.. Skrócony opis operacji: 4.03.2004. Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki… Read More »

pisarze szwedzcy

00802-6520.10-OR1100275/18/19 Kucira Paweł POL033901427

POL033901427 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

pisarze szwedzcy

Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam 00002-6523.2-SW0910004/17

Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz4 Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz w miejscowości Bondyrz. Skrócony opis operacji: Przywracanie… Read More »

pisarze szwedzcy

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »

pisarze szwedzcy

00842-6520.10-OR1600374/18/19 Kseń Jacek POL011801211

POL011801211 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kseń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801211. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

pisarze szwedzcy

Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019. Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w… Read More »

pisarze szwedzcy

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00001-6523.1-SW1600001/16

Wsparcie przygotowawcze4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze. Skrócony opis operacji: Wsparcie przygotowawcze. Cel operacji: Wsparcie przygotowawcze. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 19811. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

pisarze szwedzcy

POL035900735 Jędrasik Wanda 00853-6520.10-OR1600459/18/19

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrasik Wanda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez DAR-124. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

pisarze szwedzcy