Tag Archives: e wniosek plus

POL023300541 Żuchowski Marek 00009-6520.9-OR1600018/19

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAR-19. Skrócony opis operacji: Wyposażenie statku oraz wyposażenie indywidualne. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

pisarze szwedzcy

POL010600459 Sładkiewicz Dariusz 00061-6520.10-OR1600130/16

POL010600459 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sładkiewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600459. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-10 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

pisarze szwedzcy

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

pisarze szwedzcy

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie 00037-6521.5-OR1400024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel… Read More »

pisarze szwedzcy

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

pisarze szwedzcy

Gmina Czersk 00152-6523.2-SW1110288/18

poprawa bezpieczeństwa z wykorzystaniem OZE poprzez montaż 18 lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk4 Gmina Czersk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych… Read More »

pisarze szwedzcy

00010-6523.2-SW0310019/17/18 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach

Utrzymanie i zabezpieczenia powierzchni produkcyjnej gospodarstwa poprzez przeprowadzenie prac w obszarze grobli w obrębie stawów hodowlanych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup spycharki gąsienicowej i kosiarki rotacyjnej pzrez Gospodarstwo rybackie Kock Sp.… Read More »

pisarze szwedzcy

00245-6523.2-SW1110355/18/19 Spółdzielnia Socjalna Czersk

poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: poprawa… Read More »

pisarze szwedzcy

Cebeterewicz Mariusz 00002-6521.5-OR1400015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Szwałk. Judziki. Dunajek i Orzechówko w ramach pakietu 1 i 2… Read More »

pisarze szwedzcy

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Polska 00034-6520.11-OR1600064/17/18

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00056-6520.9-OR1600057/17/184 Polska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska. Numer Identyfikacyjny Statku: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Nazwa operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: 1.09.2021. Cel operacji: 00056-6520.9-OR1600057/17/18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

pisarze szwedzcy