Tag Archives: e wniosek

POL033802183 Kozioł Tomasz Jan 00030-6520.2-OR1400005/18/19

POL033802183 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kozioł Tomasz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. Nazwa operacji: Wyposażenie statku rybackiego JAS-91 w sprzęt rybacki o lepszej selektywności. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie… Read More »

wycieczka do malmo

00009-6520.2-OR1600046/18/19 dów 1.08.2021

1.08.2021 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: dów. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.08.2021. Nazwa operacji: 00013-6520.8-OR1600022/19. Skrócony opis operacji: Zakup: Samochodu typu Van… Read More »

wycieczka do malmo

00026-6521.5-OR1600008/18 Pawlonka Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlonka Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis… Read More »

wycieczka do malmo

00074-6520.6-OR1600072/16 Magda Wojciech POL023402207

POL023402207 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magda Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402207. Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na statku UST-157. Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

wycieczka do malmo

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00014-6522.1.1-OR0700002/19

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania . zwiększania potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition.… Read More »

wycieczka do malmo

POL037402150. POL037402151 Wojciechowicz Adam 00045-6520.10-OR1400024/17

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wojciechowicz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez okres 30 dni w 2017 roku przez jednostki PAS-68… Read More »

wycieczka do malmo

Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. 00042-6521.5-OR0700058/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

wycieczka do malmo

Grzych Sławomir 00047-6521.5-OR1300054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Grzych Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na stawach w Krzelowie. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

wycieczka do malmo

POL036400984 Dygulski Roman Władysław 00095-6520.10-OR1100074/16

POL036400984 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dygulski Roman Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dygulski Roman Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400984. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej KĄT-25 PRZEZ 30 DNI W… Read More »

wycieczka do malmo

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00008-6520.9-OR1600024/19

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń nawigacyjnych. podajnika do ryb oraz wykonanie pokładu roboczego na łodzi rybackiej KOŁ-91 w celu… Read More »

wycieczka do malmo