Tag Archives: e wniosek

00004-6520.2-OR1100090/18 Czapp Tadeusz Józef POL034000538

POL034000538 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Tadeusz Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000538. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim DĘB-7.. Skrócony opis… Read More »

wycieczka do malmo

00525-6520.10-OR1600143/18 Marzec Lech POL010701739

POL010701739 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marzec Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

wycieczka do malmo

POL010701739 Marzec Lech 00954-6520.10-OR1600129/19

POL010701739 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Marzec Lech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marzec Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-49 przez… Read More »

wycieczka do malmo

00796-6520.10-OR1600379/18/19 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

wycieczka do malmo

DNK000013165 Zawada Grzegorz 00028-6520.9-OR1600021/19

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-348 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Nawigacja i klarownica.… Read More »

wycieczka do malmo

POL023401043 Szewczyk Mariola 00908-6520.10-OR1600013/19

POL023401043 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szewczyk Mariola Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szewczyk Mariola. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401043. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-349 przez… Read More »

wycieczka do malmo

POL022500252 Jama Mirosław 00427-6520.10-OR1600216/17

POL022500252 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Jama Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-3 przez 30dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

wycieczka do malmo

POL012001561. POL023402028. POL034500266. SWE000006889 Gadus sp. z o.o. 00082-6520.10-OR1100022/16

POL012001561. POL023402028. POL034500266. SWE000006889 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Gadus sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gadus sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001561. POL023402028. POL034500266. SWE000006889. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do malmo

00010-6521.3.1-OR0300017/17/18 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

712862.9 00080-6521.5-OR0300009/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu stawowego Lipniak. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na realizacji przez Gospodarstwo Rybackie… Read More »

wycieczka do malmo

00023-6523.2-SW1410028/17/18 Doda Ryszard

Wzrost dochodów firmy. wzrost wartości produktów turystycznych. utworzenie 1 miejsca pracy poprzez budowę 1 jachtu Antila 26CC oraz jego czarter na akwenie Zalewu Wiślanego w okresie co najmniej trwałości projektu tj. 5-cio letni okres eksploatacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Doda Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

wycieczka do malmo