Tag Archives: e wniosek

00664-6520.10-OR1600226/18 Kozakowski Andrzej POL022502289

POL022502289 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

wycieczka do malmo

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie 00001-6522.1.2-OR1600001/17/18

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup dronów na potrzeby wykonywania inspekcji rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje zakup dwóch… Read More »

wycieczka do malmo

Marczak Ryszard 00006-6521.3.1-OR0300025/17/18

Promowanie akwakultu4 Marczak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marczak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Markuszów. Skrócony opis operacji: W obiekcie Markuszów realizowane są:Pakiet1. a/ roczny całkowity przyrost… Read More »

wycieczka do malmo

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »

wycieczka do malmo

POL035800755 Janiszewski Zbigniew 00896-6520.10-OR1100327/18/19

POL035800755 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Janiszewski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800755. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczka do malmo

01004-6520.10-OR1100478/18/19 Kohnke Barbara POL033800352

POL033800352 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800352. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace JAS-31. zaprzestanie… Read More »

wycieczka do malmo

00213-6523.2-SW1110343/18 Babiński sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup przesiewacza i jego utrzymanie przez okres minimum 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy i utrzymanie ich minimum przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński sp. z o.o. . Numer… Read More »

wycieczka do malmo

Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. 00044-6521.5-OR0400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu… Read More »

wycieczka do malmo

POL037402119 Sładkiewicz Kazimierz 00009-6520.11-OR1400022/17/18

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sładkiewicz Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu specjalistycznego. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów… Read More »

wycieczka do malmo

Potapski Jerzy 00007-6520.9-OR1600037/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi MIZ-4. Skrócony opis operacji: -Radiotelefon przenośny -Odbiornik-Światło do pasa ratunkowego-Echosonda… Read More »

wycieczka do malmo