Tag Archives: e wniosek

00498-6520.10-OR1600103/18 Wleklak Agnieszka POL011801945

POL011801945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do malmo

00104-6520.10-OR1600116/16 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-44… Read More »

wycieczka do malmo

00063-6520.6-OR1100046/17 Jaworski Adam

Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między… Read More »

wycieczka do malmo

Kuklewicz Wacław 00031-6521.5-OR1400037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuklewicz Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuklewicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Babki. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do malmo

00040-6521.5-OR0800038/18 OZDOBA ANDRZEJ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

wycieczka do malmo

00261-6523.2-SW1610322/19 Żuchowski Piotr

Różnicowanie źródła dochodu wnioskodawcy poprzez zakup hali i peca oraz utrzymanie trzech miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności usług hipoterapeutycznych i przygotowania posiłków dla ryb. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub… Read More »

wycieczka do malmo

00143-6520.2-OR1100100/18/19 Muża Herbert Juliusz POL033800362

POL033800362 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert Juliusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywności narzędzi połowowych pod względem… Read More »

wycieczka do malmo

00008-6523.2-SW1310009/18 Gmina Krasocin

Podniesienie jakości życia mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej lokalnej Grupy Działania poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ze ścieżką ekologiczna 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasocin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój… Read More »

wycieczka do malmo

00028-6526-DPT00034/18 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w okresie czerwiec 2018 r. – grudzień 2018 r.. Skrócony opis operacji: • Finansowanie… Read More »

wycieczka do malmo

00005-6520.9-OR1600011/19 Kurłowicz Janina POL023200691

POL023200691 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Dofinansowanie dla firmy Połów i Sprzedaż Ryb… Read More »

wycieczka do malmo