Tag Archives: e wniosek

POL022900423. POL022901965 Włodyka Jarosław 00586-6520.10-OR1600003/18

POL022900423. POL022901965 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. POL022901965. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

wycieczka do malmo

Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych 00089-6521.5-OR1200098/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zadania w zakresie działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

wycieczka do malmo

00054-6521.5-OR0800036/18 Klosa Joachim

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klosa Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie na operację w zakresie działania 2.5 ..Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”.… Read More »

wycieczka do malmo

POL023300512 Wojdylewski Maciej 00177-6520.10-OR1600107/16

POL023300512 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wojdylewski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-78 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

wycieczka do malmo

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

wycieczka do malmo

Gruszka Zbigniew 00037-6521.3.1-OR1200010/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Gruszka Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gruszka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa pracy oraz poprawie zdrowie i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji: zakup samochodu o mocy 180 KM. basenu wraz z… Read More »

wycieczka do malmo

00067-6523.2-SW1610083/17/18 4.02.2021 00097-6523.2-SW1110224/18

00067-6523.2-SW1610083/17/18 Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 4.02.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 4.02.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00067-6523.2-SW1610083/17/18. Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczka do malmo

00022-6521.5-OR0100028/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Krośnice..… Read More »

wycieczka do malmo

NLD198200977 Denega-Necel S.J. 00154-6520.2-OR1100079/18/19

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84. Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka… Read More »

wycieczka do malmo

00664-6520.10-OR1600226/18 Kozakowski Andrzej POL022502289

POL022502289 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

wycieczka do malmo