Tag Archives: e-wnioski arimr

00020-6521.5-OR1300026/18 Mazur Wojciech

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” 00041-6523.2-SW0210012/18/19

Rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału obszarów poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork oraz utworzenie miejsca pracy4 Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

POL010601616 Najgebauer Dariusz 00459-6520.10-OR1600063/18

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Najgebauer Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

Powiat Nakielski 00003-6523.2-SW0210007/17/18

Zwiększenie atrakcyjności i wykorzystanie potencjału turystycznego Przystani Powiat Nakielski przez utworzenie siłowni zewnętrznej. placu zabaw. plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski4 Powiat Nakielski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Nakielski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie siłowni zewnętrznej. placu zabaw. plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

POL011101705 Kędzierski Łukasz 00760-6520.10-OR1600275/18/19

POL011101705 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kędzierski Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędzierski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101705. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace KAM-16 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

Gmina Przyrów 00086-6523.2-SW1210102/18/19

Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.4 Gmina Przyrów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

00053-6521.5-OR0800018/18 KULIG MATEUSZ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KULIG MATEUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb.… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

POL022500303. POL022502053 Iwańczyk Jerzy 00897-6520.10-OR1600445/18/19

POL022500303. POL022502053 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Iwańczyk Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500303. POL022502053. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

Jasiński Krzysztof 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html

00893-6520.10-OR1100330/18/19 Konkel Stefan POL033800595

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

https://www.filtrybb.pl/systemy-odwroconej-osmozy/813-czterostopniowa-odwrocona-osmoza-excito-ossmo.html