Tag Archives: e-wnioski arimr

00117-6521.5-OR1200128/18 ąca usługi środowiskowe 2.05.2021

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ąca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00048-6521.5-OR1200040/18. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Bartki –… Read More »

Babiński Piotr Edmund 00263-6523.2-SW1110426/19

utworzenie nowego podmiotu w zakresie działalności gospodarczej poprze zakup maszyn. niezbędnego oprogramowania. które umożliwiają firmie GlassBlue powstanie i dynamiczne wejście na rynek4 Babiński Piotr Edmund Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński Piotr Edmund. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej – powstanie firmy Spinker. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

00126-6521.3.1-OR0300033/17/18 Powiat Rycki woj. lubelskiego – Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Rycki woj. lubelskiego – Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Zespół… Read More »

POL033800562 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl 00100-6520.10-OR1100146/16

POL033800562 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00594-6520.10-OR1100024/18 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

01181-6520.10-OR1100095/19 Pozorska Marta POL023600890

POL023600890 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pozorska Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600890. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00010-6520.8-OR1600027/17 Borzęcki Piotr Jerzy POL012001418

POL012001418 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borzęcki Piotr Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001418. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności poprzez… Read More »

POL034600523 Struck Mirosław 00529-6520.10-OR1100109/18

POL034600523 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600523. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL036902177 Kramek Leszek Mieczysław 00335-6520.10-OR1100026/17

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kramek Leszek Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Materka Grzegorz 00018-6521.3.1-OR1600035/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Materka Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Materka Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych Nowy Żytnik – Elektrownia. Skrócony opis operacji: Remont istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »