Tag Archives: e-wnioski arimr

Kuziora Adam 00039-6523.2-SW0910046/18

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe… Read More »

00001-6522.1.1-OR1400001/19 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

Maniara Michał 00047-6521.3.1-OR1300008/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Maniara Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maniara Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu chowu ryb w miejscowości Dzierążnia gmina Oksa w maszyny i urządzenia techniczne. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest wyposażenie obiektu chowu ryb w miejscowości Dzierążnia gmina Oksa w maszyny… Read More »

01134-6520.10-OR1100176/19 Streich Jarosław POL036701152

POL036701152 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Streich Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701152. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00030-6521.3.3-OR1200002/18/19 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

00692-6520.10-OR1600382/18/19 Bednarek Maria POL022500372

POL022500372 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00565-6520.10-OR1600121/18 Balkowski Sławomir POL012101589

POL012101589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balkowski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00051-6523.2-SW1210060/18 Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – w budowie. przy ul. Paderewskiego. Skrócony opis operacji:… Read More »

00029-6520.8-OR1600039/17 Żuchowski Piotr

podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w zakresie obsługi przystani morskiej… Read More »

00418-6520.10-OR1600220/17 Sokołowski Roman POL022502184. POL022502289

POL022502184. POL022502289 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »