Tag Archives: e-wnioski arimr

Materka Grzegorz 00018-6521.3.1-OR1600035/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Materka Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Materka Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb łososiowatych Nowy Żytnik – Elektrownia. Skrócony opis operacji: Remont istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 00018-6523.2-SW0500005/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę siłowni napowietrznej. zakup altany wraz z wyposażeniem w stoły. ławki. a także odbudowę istniejącego stawu w miejscowości Malanów.4 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości… Read More »

POL036901878 ELRYB Sp. z o. o. 00909-6520.10-OR1100320/18/19

POL036901878 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 ELRYB Sp. z o. o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ELRYB Sp. z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901878. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00898-6520.10-OR1600431/18/19 Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. POL022500049

POL022500049 Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz pracy i higieny poprzez zakup socjalistycznego sprzętu łączności radiowej. sprzętów zabezpieczających operacje uwalniania narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500049. Nazwa operacji: Inwestycja w… Read More »

Molęda Zbigniew 00060-6521.5-OR0100069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Molęda Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molęda Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

00091-6521.5-OR1200057/18 Koczurkiewicz Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koczurkiewicz Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.zasobooszczędnej.innowacyjnej.konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Skrócony opis… Read More »

00271-6520.10-OR1600010/17 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80… Read More »

00003-6521.3.2-OR0900004/18/19 Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój w akwakulturze..… Read More »

POL036501133 Siergiej Małgorzata Grażyna 00108-6520.10-OR1100094/16

POL036501133 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Siergiej Małgorzata Grażyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siergiej Małgorzata Grażyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501133. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Sacharuk Antoni 00002-6521.5-OR1100003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”.4 Sacharuk Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sacharuk Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim w miejscowości Mokrany Stare i Berezówka. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca w ramach przedmiotowej operacji… Read More »