Tag Archives: efrg arimr

00042-6523.2-SW1310041/18 Borowiecki Marcin

Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działalności rybackiej w związku z utworzeniem działalności usługowej dla lokalnej społeczności.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Przygodzice 00012-6523.2-SW0110007/17/18

Podniesienie atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Antoninie.4 Gmina Przygodzice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przygodzice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie. Skrócony opis operacji: A. Zagospodarowanie… Read More »

POL012202199 Polakiewicz Bogdan 00014-6520.9-OR1600038/17/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Polakiewicz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-14. Skrócony opis operacji: -A2004 Autopilot-HS60 – GPS KOMPAS-S35… Read More »

00412-6520.10-OR1600211/17 Wesołowska Ewa POL011801225

POL011801225 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wesołowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801225. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-57… Read More »

00089-6520.10-OR1600112/16 Marciniak Łukasz POL023200789

POL023200789 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciniak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200789. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-56… Read More »

00068-6521.5-OR0100002/18 Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony chów i hodowla ryb… Read More »

Ostafiński Aleksander 00016-6521.3.1-OR0900021/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Ostafiński Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w Gospodarstwie Rybackim Aleksander Ostafiński w Starzawie.. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy prac budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją budowli i dróg… Read More »

00031-6520.10-OR1100002/16 Gajewski Zbigniew POL036602017

POL036602017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska 00006-6523.2-SW1410009/17

Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz4 Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gościniec „Hetman”.… Read More »

Girus Grzegorz 00058-6521.5-OR1500033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Girus Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Możdżanów. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu… Read More »