Tag Archives: ewidencja producentów rolnych

00183-6523.2-SW1610290/18/19 Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna

Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba na powitanie.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił Józef 00257-6520.10-OR1100003/17

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU..… Read More »

Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych 00013-6523.2-SW0210020/17/18

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego poprzez utworzenie 2 miejsc pracy oraz budowę łowiska wędkarskiego wraz z ogrodzeniem i monitoringiem. budowę dwóch 4 Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz 00031-6523.2-SW0210041/17/18

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy4 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00901-6520.10-OR1600009/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz 00905-6520.10-OR1100395/18/19

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jeka Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Morończyk Katarzyna 00023-6521.5-OR0600002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Morończyk Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morończyk Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb położonym w Przecieszynie. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu… Read More »

01171-6520.10-OR1100080/19 Budzisz Sławomir POL035101101

POL035101101 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035101101. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00589-6520.10-OR1100072/18 Herzog Jan POL035900237

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »