Tag Archives: ewidencja producentów rolnych

POL034500264 Jeka Tomasz 00905-6520.10-OR1100395/18/19

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jeka Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Morończyk Katarzyna 00023-6521.5-OR0600002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Morończyk Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morończyk Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb położonym w Przecieszynie. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu… Read More »

01171-6520.10-OR1100080/19 Budzisz Sławomir POL035101101

POL035101101 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035101101. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00589-6520.10-OR1100072/18 Herzog Jan POL035900237

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »

00046-6521.3.1-OR1100023/17/19 Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki. Jacek Juchniewicz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki. Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku socjalno-gospodarczego. Skrócony opis operacji: Budowa budynku socjalno-gospodarczego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

POL022600403 Tulin Józef 00046-6520.11-OR1600058/17/18

POL022600403 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przebrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tulin Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa ze statku USM-19. Skrócony opis operacji: samochód ciężarowy z zabudową termoizolacyjną. Cel operacji:… Read More »

Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław 00242-6523.2-SW1110356/18/19

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy4 Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu turystycznego. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy.… Read More »

00098-6520.10-OR1400040/18 Blumerski Grzegorz POL037202307

POL037202307 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202307. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” 00009-6523.2-SW0410023/17

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt Stowarzyszenie Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą4 Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”.… Read More »