Tag Archives: ewniosek arimr

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Polska 00034-6520.11-OR1600064/17/18

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00056-6520.9-OR1600057/17/184 Polska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska. Numer Identyfikacyjny Statku: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Nazwa operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: 1.09.2021. Cel operacji: 00056-6520.9-OR1600057/17/18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

00011-6523.2-SW1510017/17/18 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej.… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance 00002-6523.2-SW0710021/17/18

Rozwój turystyczny miejscowości Kręgi poprzez remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.4 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.. Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. Cel operacji: Rozwój turystyczny… Read More »

00768-6520.10-OR1100225/18 Gralewicz Arkadiusz POL022400625

POL022400625 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gralewicz Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400625. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

01099-6520.10-OR1600195/19 Wierzbicki Mirosław POL010601610

POL010601610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierzbicki Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

SWE000001006 Kohnke Stefan 00968-6520.10-OR1100518/18/19

SWE000001006 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000001006. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Nowakowska Katarzyna 00032-6523.2-SW1410045/17/18

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.4 Nowakowska Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Farma nad rozlewiskiem – miejscem propagowania lokalnych zasobów i… Read More »

00418-6520.10-OR1600220/17 Sokołowski Roman POL022502184. POL022502289

POL022502184. POL022502289 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

POL033700627 Struck Adam 00078-6520.9-OR1100072/17/18

POL033700627 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Struck Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700627. Nazwa operacji: inwestycje na statku rybackim KUŹ-16 w zakresie poprawy warunków pracy. zdrowia i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: zakup odzieży… Read More »

00937-6520.10-OR1600036/19 Stempiński Tadeusz POL023000467

POL023000467 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stempiński Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000467. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »