Tag Archives: ewniosek arimr

00002-6521.2-OR0800003/18/19 OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Promowanie akwakultury o wys 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Ośrodek Zarybieniowy Knieja. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu stawowego Ośrodek Zarybieniowy Knieja zlokalizowanego na… Read More »

00841-6520.10-OR1600372/18/19 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023600894 Nowak Ireneusz 00728-6520.10-OR1600144/18

POL023600894 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Nowak Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600894. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŁEB-41 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023200792 Surdel Wojciech 00137-6520.10-OR1600166/16

POL023200792 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Surdel Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-62 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL033800562 Sikora Sebastian 00576-6520.10-OR1600125/18

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL010101693. POL010102256 Kostecki Piotr Witold 00050-6520.11-OR1600040/17/18

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kostecki Piotr Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: inwestycja polegająca na poprawie jakości produktów oraz wzrost rentowności działalności gospodarczej w oparciu o… Read More »

POL036401000 Gościniak Tomasz 00106-6520.2-OR1600083/18/19

POL036401000 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Gościniak Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401000. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce KOŁ-141. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym… Read More »

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Polska 00034-6520.11-OR1600064/17/18

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00056-6520.9-OR1600057/17/184 Polska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska. Numer Identyfikacyjny Statku: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Nazwa operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: 1.09.2021. Cel operacji: 00056-6520.9-OR1600057/17/18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

00011-6523.2-SW1510017/17/18 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej.… Read More »