Tag Archives: ewniosek plus

00130-6520.10-OR1100091/16 Morawski Stanisław POL036602037

POL036602037 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602037. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00028-6526-DPT00034/18 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w okresie czerwiec 2018 r. – grudzień 2018 r.. Skrócony opis operacji: • Finansowanie… Read More »

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 00013-6526-DPT00009/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach za 2016r.. 2017r. i I kwartał 2018r. oraz DWR za 2015 r.. Skrócony… Read More »

00015-6523.2-SW0410030/18/19 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Mapa interaktywna ” Tropem Grubej Ryby”. Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa… Read More »

Kowalska Danuta 00016-6523.2-SW0110012/19

Rozwój działalności rekreacyjnej prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez oddanie do użytkowania rekreacyjnej części rozbudowanego budynku Restauracji Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy.4 Kowalska Danuta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój rekreacyjnych usług w budynku Restauracji Pensjonatu LIDO w Antoninie. Skrócony opis operacji:… Read More »

00166-6520.10-OR1600181/16 Szklarski Remigiusz POL010600389

POL010600389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szklarski Remigiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-3… Read More »

POL023401041 Kamiński Rafał 00078-6520.6-OR1600013/17

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kamiński Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00265-6520.10-OR1600052/17

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-18 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Kędziora Marek 00165-6523.2-SW1610259/18

Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat.4 Kędziora Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą. stworzenie miejsca pracy.… Read More »

Samorząd Województwa Pomorskiego 00014-6526-DPT00003/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Pomorskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrzymanie struktury. działania informacyjno – promocyjne. udział pracowników DPROW ds. PO RYBY 2014-2020 w spotkaniach i szkoleniach oraz kontrole w ramach… Read More »