Tag Archives: ewniosek plus

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. 00016-6520.8-OR1400005/19

podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawę bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu sprzedaży produktów rybactwa i… Read More »

00113-6520.10-OR1600160/16 Alksnin Kazimierz POL010601490

POL010601490 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Alksnin Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601490. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-42… Read More »

00023-6520.8-OR1600023/17 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Adaptacja istniejącego budynku na cele turystyki wędkarskiej..… Read More »

01051-6520.10-OR1600104/19 Grabowski Tomasz POL010602178

POL010602178 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010602178. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00253-6523.2-SW1610329/19 Krysiński Daniel

Rozwój łańcucha dostaw poprzez zwiększenie możliwości transportu ryb żywych oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy dla osoby do 40 roku życia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krysiński Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój łańcucha dostaw produktów przedsiębiorstwa akwakultury Proaqua – Daniel Krysiński. poprzez zakup… Read More »

00265-6520.10-OR1100057/17 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ… Read More »

00002-6521.3.1-OR0900002/17/18 ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Różaniecka”. Skrócony opis operacji: Łączny koszt budowy budynku magazynowego wynosi 835 701.19 zł netto. na tą… Read More »

00045-6520.10-OR1400024/17 Wojciechowicz Adam POL037402150. POL037402151

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00468-6520.10-OR1100201/17 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033900554 Byczkowski Jan 00637-6520.10-OR1100120/18

POL033900554 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Byczkowski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Byczkowski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900554. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »