Tag Archives: ewniosek

GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU 00001-6523.2-SW0610016/17

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego za pomocą cyklu imprez kulturalnych z okazji obchodów 700-lecia wsi Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obchody 700-lecia… Read More »

Kukowka Henryk Szczepan 00070-6521.5-OR1200061/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kukowka Henryk Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kukowka Henryk Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie finansowe dla stawów Górny. Dolny i Młyński w Jeżowej. Skrócony opis operacji: Wsparcie finansowe dla stawów Górny. Dolny… Read More »

POL023000482 Kruk Zbigniew 00031-6520.9-OR1600009/17/18

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kruk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Zakup nowego wyposażenia jednostki rybackiej UNI-29 dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Skrócony opis operacji: -Zakup transportera do… Read More »

00006-6522.1.1-OR1600002/18 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Wspieranie monitorowania . kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup komputerów przenośnych typu laptop do wykonywania obowiązków służbowych przez inspektorów rybołówstwa morskiego wraz… Read More »

Raftowicz Jan 00046-6521.5-OR0100024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Raftowicz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb w obiekcie Ruda Żmigrodzka.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową… Read More »

POL022500368 Wójtowicz Władysław 00942-6520.10-OR1600038/19

POL022500368 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wójtowicz Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójtowicz Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500368. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-111 przez… Read More »

POL010801696 Jama Janusz 00031-6520.2-OR1600073/18/19

POL010801696 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Jama Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801696. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »

POL035600465 Renusz Tomasz 00939-6520.10-OR1100464/18/19

POL035600465 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Renusz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600465. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił Józef 00257-6520.10-OR1100003/17

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU..… Read More »