Tag Archives: ewniosek

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 00044-6523.2-SW0510026/18

poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu. Skrócony… Read More »

00895-6520.10-OR1600455/18/19 Połów transport sprzedaż ryb morskich w kraju i za granicą Rafał Rojek. Jolanta Wepryk POL012001560. POL023200674

POL012001560. POL023200674 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów transport sprzedaż ryb morskich w kraju i za granicą Rafał Rojek. Jolanta Wepryk . Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001560. POL023200674.… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00279-6520.10-OR1100045/17

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00033-6521.5-OR0100004/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz I.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

POL011801197 Paszkowski Henryk 00266-6520.10-OR1600053/17

POL011801197 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Paszkowski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszkowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801197. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-19 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023400967 Borusiński Leszek 00688-6520.10-OR1100165/18

POL023400967 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Borusiński Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borusiński Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400967. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00014-6520.9-OR1600038/17/18 Polakiewicz Bogdan POL012202199

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy… Read More »

POL011801215 Hamala Tomasz 00022-6520.10-OR1600031/16

POL011801215 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

POL010701676 Chojniarz Marek 00672-6520.10-OR1600315/18/19

POL010701676 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chojniarz Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chojniarz Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701676. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace STP-7 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00090-6521.5-OR0300129/18 Kluch Waldemar Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kluch Waldemar Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska i dobrostanu ryb.. Skrócony… Read More »