Tag Archives: ewniosekplus arimr

00866-6520.10-OR1100375/18/19 Jodko Marcin Karol POL023200697

POL023200697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Marcin Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

szwecja samochodem blog

POL034800728 Długi Joachim 00544-6520.10-OR1100086/18

POL034800728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Długi Joachim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Długi Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

szwecja samochodem blog

2016-01-01 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 00018-6526-DPT00005/19

2016-01-01 65977.24 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-06-01. Skrócony opis operacji: 87969.6. Cel operacji: 65977.2. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 –… Read More »

szwecja samochodem blog

00041-6521.5-OR0800039/18 OZDOBA ANDRZEJ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

szwecja samochodem blog

00147-6520.10-OR1600173/16 Manuszewski Daniel POL023302161

POL023302161 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-24… Read More »

szwecja samochodem blog

POL034500314 Blaszke Ryszard Adam 00074-6520.9-OR1100070/17/18

POL034500314 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Blaszke Ryszard Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blaszke Ryszard Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500314. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego WŁA-32 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy… Read More »

szwecja samochodem blog

00678-6520.10-OR1100133/18 Wiśniewski Marian POL034500302

POL034500302 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500302. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

szwecja samochodem blog

POL022400635 Neumann Władysław 01114-6520.10-OR1600213/19

POL022400635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Neumann Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neumann Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400635. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki DWI-15. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

szwecja samochodem blog

POL012202199 Mazur Janusz 01024-6520.10-OR1600174/19

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Mazur Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace NIE-14 przez… Read More »

szwecja samochodem blog

00014-6523.2-SW0210021/17/18 Hanna Lewandowska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zespół Pałacowo-Parkowy 89-421 Runowo Kr.

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego poprzez utworzenie 1 miejsca pracy oraz rozbudowę i przebudowę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hanna Lewandowska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zespół Pałacowo-Parkowy 89-421 Runowo Kr. . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

szwecja samochodem blog