Tag Archives: ewniosekplus arimr

POL034302081 Litwin Alicja 00189-6520.10-OR1100272/16

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL010601491 Milewski Marcin 00780-6520.10-OR1600295/18/19

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Milewski Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-44. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL011401366 Lewandowski Rafał 00765-6520.10-OR1600280/18/19

POL011401366 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY.4 Lewandowski Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401366. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel operacji: PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ… Read More »

00016-6521.3.1-OR1300019/17/18 Lech Krzysztof

Poprawa warunków pracy i dobrostanu ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn.. Skrócony opis operacji: Zakres operacji przewiduje zakup maszyn i wyposażenia które w pierwszej kolejności będzie miało… Read More »

00012-6521.3.1-OR0600003/19 Noras Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Noras Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w obiekcie Poręba Wielka. Skrócony opis operacji:… Read More »

00003-6520.2-OR1400015/18 Jakowlew Robert Michał POL037402124

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis… Read More »

POL012001418 Borzęcki Piotr Jerzy 00010-6520.8-OR1600027/17

POL012001418 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Borzęcki Piotr Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borzęcki Piotr Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001418. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności poprzez uruchomienie mobilnej smażalni ryb.. Skrócony opis operacji: W ramach przedmiotowej… Read More »

00022-6523.2-SW1110051/17 Gmina Stegna

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stegna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez… Read More »

POL034500069 Jędrych Danuta Jolanta 00127-6520.2-OR1100141/18/19

POL034500069 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jędrych Danuta Jolanta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-307. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-307. Cel operacji:… Read More »

POL023600885 Maciejewski Bogusław 00090-6520.10-OR1100108/16

POL023600885 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Maciejewski Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600885. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »