Tag Archives: ewniosekplus logowanie

POL035100716 Połowy Ryb S.C. S.Siewiert J. Siewiert. W.Siewiert 00512-6520.10-OR1100164/17

POL035100716 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Połowy Ryb S.C. S.Siewiert J. Siewiert. W.Siewiert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połowy Ryb S.C. S.Siewiert J. Siewiert. W.Siewiert . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100716. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

Nadnotecka Grupa Rybacka 00007-6523.4-SW1510008/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 00001-6523.3-SW0910001/17/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców… Read More »

DNK000012227 Herrmann Jacek 00965-6520.10-OR1100514/18/19

DNK000012227 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Herrmann Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herrmann Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000012227. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01257-6520.10-OR1100166/19 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: tymczasowe ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel… Read More »

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00007-6520.9-OR1400016/17/18

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej. Skrócony opis operacji: zakup odzieży ochronnej. środków ratunkowych przebudowa sterówki… Read More »

Czynszak Dariusz 00251-6523.2-SW1110403/18/19

Skrócenie łańcucha dostaw produktów rybnych poprzez zakup środków trwałych i utrzymanie miejsca pracy4 Czynszak Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba ze stawu na stół. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją… Read More »

POL012301595 Waleśkiewicz Zbigniew 01198-6520.10-OR1100199/19

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Waleśkiewicz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa… Read More »

00001-6524.4-OR0100002/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Goliszowie Spółki Rybackiej Niedźwiedzice Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: I etap m.in. wózek ręczny. baseny… Read More »

„Seamor International Ltd” Sp. z o.o. 00006-6524.4-OR1600002/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia. Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane… Read More »