Tag Archives: ewniosekplus rejestracja

POL023300541 Żuchowski Marek 00025-6520.2-OR1600031/18/19

POL023300541 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-19. Skrócony opis operacji: Zakup sieci stawnych do połowu:- dorszy.- storni.- torbuta.- śledzi.- okoni.- sandaczy.- worki… Read More »

Pędzik Arkadiusz Robert 00001-652

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu akwakultury w systemie zamkniętym w Dzigorzewie – budynek służący do chowu i hodowli ryb. ich rozrodu i magazynowania.. Skrócony opis operacji: Operacja przebiegać będzie w III etapie… Read More »

00038-6521.5-OR0800042/18 Dawidowicz Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00987-6520.10-OR1600103/19 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

SWE000007015 Budzisz Marcin 00805-6520.10-OR1100280/18/19

SWE000007015 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00906-6520.10-OR1600011/19 Czajka Krzysztof POL023100499

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00005-6520.6-OR1600011/16 Jędrasik Piotr Sebastian POL022500312

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Piotr Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763 Muża 00003-6520.4.3-OR1100009/18/19

POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Muża Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763. Nazwa operacji: Rekompensata za powstałe szkody w połowach statkami rybackimi.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023400993 Tyszkiewicz Ewa Mariola 00824-6520.10-OR1100359/18/19

POL023400993 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tyszkiewicz Ewa Mariola Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyszkiewicz Ewa Mariola. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400993. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Wolny Krystian 00020-6521.5-OR1600033/18

Prom4 Wolny Krystian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolny Krystian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie dotacji na rozwój i wsparcie stosowania praktyk przyjaznych środowisku w hodowli karpia. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i 2 wymóg 2.1 przez zachowanie rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 szt/ha pow. ogroblowanej oraz wykaszanie nie… Read More »