Tag Archives: ewniosekplus

Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00028-6521.3.1-OR1400002/19

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim w Rusi. realizowane w 2019. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w… Read More »

00183-6520.10-OR1100239/16 Koziróg Dawid POL034500679

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

00906-6520.10-OR1600011/19 Czajka Krzysztof POL023100499

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Brzeziński Bogusław 00048-6521.5-OR0800063/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Brzeziński Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach priorytetu2. zawartego w programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w latach 2014-2022. Skrócony opis operacji: Wsparcie… Read More »

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 00084-6523.2-SW1410034/18

Wybudowanie sceny letniej w miejscowości Kruklanki oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jeziorowskie i Jasieniec w celu umożliwienia organizacji plenerowych imprez kulturalnych związanych z działalnościa rybacka skierowanych do mieszkańców i turyst4 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00195-6520.10-OR1100246/16 Bolda Władysław POL034500687

POL034500687 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500687. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Wiecki Krzysztof 00241-6523.2-SW1110350/18/19

Rozwój agroturystyki u Emili Krzysztofa Wiecki poprzez budowę dwóch drewnianych domków rekreacyjnych i utworzenie jednego miejsca pracy4 Wiecki Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiecki Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój agroturystyki u Emili. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji:… Read More »

00476-6520.10-OR1600060/18 Wiejkuć Tomasz POL010502186

POL010502186 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiejkuć Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010502186. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »