Tag Archives: ewniosekplus

00091-6520.2-OR1600061/18/19 Podolska Magdalena POL012001884

POL012001884 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce DZI-71. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

00010-6520.10-OR1400008/16 Jadczuk Paweł POL036801877. POL037102134

POL036801877. POL037102134 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o raz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jadczuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801877. POL037102134. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

POL033700642 Budzisz Tadeusz 01180-6520.10-OR1100119/19

POL033700642 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisz Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700642. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Sacharuk Antoni 00002-6521.5-OR1100003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”.4 Sacharuk Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sacharuk Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim w miejscowości Mokrany Stare i Berezówka. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca w ramach przedmiotowej operacji… Read More »

Dylla Dariusz 00098-6521.5-OR1200050/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dylla Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dylla Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Środka 2.5 „Akwakultura Świadcząca Usługi Środowiskowe” w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

01146-6520.10-OR1600244/19 Borysewicz Ryszard POL022400633

POL022400633 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borysewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400633. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »

00014-6523.2-SW0310026/17/18 Adamski Marceli

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamski Marceli. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz… Read More »

00324-6520.10-OR1100066/17 Budzisz Marcin SWE000007015

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00329-6520.10-OR1100021/17 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »