Tag Archives: ewniosekplus

00321-6520.10-OR1100061/17 Dettlaff Mariusz POL033700634

POL033700634 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL010601479 Parma Dariusz 00128-6520.10-OR1600119/16

POL010601479 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL022500300 Gościniak Andrzej 00844-6520.10-OR1600457/18/19

POL022500300 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL012202199 Mazur Janusz 01024-6520.10-OR1600174/19

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Mazur Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace NIE-14 przez… Read More »

00938-6520.10-OR1100356/18/19 Ziarko Tadeusz POL036101004

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034502026 Wittbrodt Jacek Paweł 00082-6520.2-OR1100093/18/19

POL034502026 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Wittbrodt Jacek Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Jacek Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku WŁA-16. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną wymienione bierne narzędzia połowowe poprzez:a)… Read More »

POL036401001. POL036901162 Dziuba Jacek 00879-6520.10-OR1100318/18/19

POL036401001. POL036901162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dziuba Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401001. POL036901162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Bieńkiewicz Mirosław 00030-6521.3.1-OR1400018/19

Zwiększanie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bieńkiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Pasłęk. Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa przez zakup nowego sprzętu do utrzymania stawów. ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni napęd oraz kosiarki do wykaszania rowów i grobli. Cel operacji:… Read More »

Gmina Chodzież 00025-6523.2-SW1510033/18

Celem głównym niniejszego projektu jest stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Założony przez wnioskodawcę cel wpisuje się w CO II LSR. tj. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turys4 Gmina Chodzież Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodzież . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odnowa zagospodarowania skweru… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »