Tag Archives: ewniosekplus

Raftowicz Jan 00046-6521.5-OR0100024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Raftowicz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb w obiekcie Ruda Żmigrodzka.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

POL023600890 Pozorska Marta 00013-6520.2-OR1100108/18

POL023600890 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Pozorska Marta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pozorska Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600890. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę HEL-37. Skrócony opis operacji: zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich- stawnych (z uwzględnieniem większego… Read More »

00224-6520.10-OR1100165/16 Budzisz Antoni POL033700644

POL033700644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00184-6523.2-SW1110327/18 Gmina Tuchomie

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tuchomie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach.. Skrócony… Read More »

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku 00001-6522.1.2-OR1100001/17/18

Wyposażenie administracji rybołówstwa morskiego w dwa statki patrolowe przeznaczone do kontroli rybołówstwa morskiego na akwenie Morza Bałtyckiego………..4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego.. Skrócony opis operacji: Zaprojektowanie.… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił Józef 00257-6520.10-OR1100003/17

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU..… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. 00016-6520.8-OR1400005/19

podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawę bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu sprzedaży produktów rybactwa i… Read More »

2.05.2021 iadcząca usługi środowiskowe 00042-6521.3.1-OR1200013/19

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 iadcząca usługi środowiskowe Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: iadcząca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00011-6521.5-OR1200079/18. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00898-6520.10-OR1600431/18/19 Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. POL022500049

POL022500049 Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz pracy i higieny poprzez zakup socjalistycznego sprzętu łączności radiowej. sprzętów zabezpieczających operacje uwalniania narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500049. Nazwa operacji: Inwestycja w… Read More »