Tag Archives: ewnioski arimr

Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 00009-6521.3.3-OR1100007/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez rozwój zasoboszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”4 Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Zasobooszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”. Skrócony opis operacji: Doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia stymulujące wzrost… Read More »

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00012-6523.4-SW1610013/17

Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Data… Read More »

00082-6520.10-OR1400021/18 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 00030-6523.2-SW0610018/18

Promocja obszaru Doliny Karpia. w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer… Read More »

Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda 00021-6523.2-SW1010010/17/18

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez budowę budynku usługowego. gospodarczego oraz zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego wchodzącego w skład przystani wędkarskiej „Trzy jeziora” w miejscowości Kopanica oraz st4 Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przystań wędkarska „TRZY JEZIORA”… Read More »

POL022500385 Kruk Paweł 00374-6520.10-OR1600174/17

POL022500385 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kruk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-33 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Girus Grzegorz 00058-6521.5-OR1500033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Girus Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Możdżanów. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu… Read More »

POL012301642 Kwiatkowski Marek 00010-6520.9-OR1600025/19

POL012301642 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kwiatkowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwiatkowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301642. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na lodzi MRZ-19. Skrócony opis operacji: Zakup elektroniki nawigacyjnej.. Cel operacji:… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. 00017-6521.3.1-OR1600004/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost wartości dodanej produktów rybackich i dywersyfikacja dochodów poprzez modernizację ośrodka. zakup sprzętu i specjalistycznego transportu ryb w Gospodarstwie Rybackim Żytelkowo spółka… Read More »

Pawelczyk Danuta 00087-6523.2-SW1110187/18

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy4 Pawelczyk Danuta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji:… Read More »