Tag Archives: ewnioski

00154-6523.2-SW1610258/18 Matyjasik Jacek

Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGOWEJ W… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00020-6523.2-SW0110019/17/18 Powiat Ostrowski

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Ostrowski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900 m-… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00733-6520.10-OR1600247/18/19 Krakowiak Władysław POL023200757

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

POL023300541 Żuchowski Marek 00009-6520.9-OR1600018/19

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAR-19. Skrócony opis operacji: Wyposażenie statku oraz wyposażenie indywidualne. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00023-6521.5-OR0500040/18 Gawleta Sylwester Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawleta Sylwester Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Uzyskanie pomocy finansowej.… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00067-6523.2-SW1610083/17/18 4.02.2021 00097-6523.2-SW1110224/18

00067-6523.2-SW1610083/17/18 Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 4.02.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 4.02.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00067-6523.2-SW1610083/17/18. Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00146-6523.2-SW1610212/18 Gmina Darłowo

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań wyposażonego w siłownię plenerową oraz plac zabaw – stref gier dla dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie aktywności turystycznej regionu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Darłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań.… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00050-6520.10-OR1600097/16 Szafarski Maciej POL011802027

POL011802027 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szafarski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-77… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena 00253-6523.2-SW1110379/18/19

Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy4 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica Morska. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia

00003-6521.3.2-OR0900004/18/19 Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój w akwakulturze..… Read More »

legoland wycieczka ze świnoujścia