Tag Archives: grupy producentów rolnych

01019-6520.10-OR1600169/19 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

Pawlak Jerzy 00058-6521.5-OR0500058/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pawlak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne zaplecze rzeczowe poprawiające jakość i warunki BHP procesu hodowli ryb gospodarstwa rybackiego w miejscowości Dubie. Skrócony opis operacji: 1.Remont połączony z modernizacją gospodarstwa rybackiego… Read More »

00080-6523.2-SW1610101/17/18 Dąbek Norbert

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbek Norbert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego… Read More »

00030-6523.2-SW0310047/17/18 Gmina Siemień

Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Siemień poprzez wykonanie 4 siłowni na powietrzu w Amelinie. Wierzchowinach. Gródku Szlacheckim i Woli Tulnickiej. 2 placów zabaw w Wólce Siemieńskiej i Sewerynówce. 1 terenu rekreacyjnego w miejscowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemień . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój… Read More »

Gmina Chmielno 00039-6523.2-SW1110080/17/18

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno4 Gmina Chmielno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury… Read More »

00348-6520.10-OR1600150/17 Gancarczyk Edward POL010702127

POL010702127 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702127. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-32… Read More »

00451-6520.10-OR1600038/18 Porożyński Marek POL023300587

POL023300587 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023201908. POL023202076 Kopacz Andrzej 00466-6520.10-OR1600022/18

POL023201908. POL023202076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kopacz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201908. POL023202076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostek rybackich DAR-64. DAR-155 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Mirosław 01017-6520.10-OR1100529/18/19

POL033900344. POL033900555 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Indyk Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof 00029-6523.2-SW0610010/18

Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych… Read More »