Tag Archives: grupy producentów rolnych

Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. 00161-6521.3.1-OR0300008/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego „Polesie”Sp.z o.o w nowe środki trwałe do produkcji hodowlanej.. Skrócony opis operacji: Zakup środków trwałych które usprawnią działania związane… Read More »

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

00014-6520.9-OR1100055/17/18 Rotta Przemysław Tadeusz POL033902159

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia… Read More »

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 21183.97 00147-6521.5-OR0300114/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie… Read More »

POL011901249 Potapski Jerzy 00038-6520.10-OR1600051/16

POL011901249 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-4 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

01019-6520.10-OR1600169/19 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

Pawlak Jerzy 00058-6521.5-OR0500058/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pawlak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne zaplecze rzeczowe poprawiające jakość i warunki BHP procesu hodowli ryb gospodarstwa rybackiego w miejscowości Dubie. Skrócony opis operacji: 1.Remont połączony z modernizacją gospodarstwa rybackiego… Read More »

00080-6523.2-SW1610101/17/18 Dąbek Norbert

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbek Norbert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego… Read More »

00030-6523.2-SW0310047/17/18 Gmina Siemień

Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Siemień poprzez wykonanie 4 siłowni na powietrzu w Amelinie. Wierzchowinach. Gródku Szlacheckim i Woli Tulnickiej. 2 placów zabaw w Wólce Siemieńskiej i Sewerynówce. 1 terenu rekreacyjnego w miejscowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemień . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój… Read More »

Gmina Chmielno 00039-6523.2-SW1110080/17/18

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno4 Gmina Chmielno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury… Read More »