Tag Archives: gus ceny gruntów rolnych w obrocie prywatnym

Indyk Mirosław 00117-6523.2-SW1110233/18

Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii i utrzymanie miejsca pracy w formie samozatrudnienia4 Indyk Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Słodka Dziupla” – otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa… Read More »

Gmina Budry 00066-6523.2-SW1410108/17/18

Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowościach Budry i Oł4 Gmina Budry Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry. Skrócony… Read More »

Gmina Miastko 00191-6523.2-SW1110317/18

Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 00055-6523.2-SW1410069/17/18

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez modernizację w 2018 roku placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach i utrzymanie4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

00125-6520.10-OR1400074/18/19 Kozioł Piotr POL035000712. POL037402113

POL035000712. POL037402113 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00010-6521.3.1-OR0300017/17/18 ęc zwiększenie łącznej pojemności aparatów inkubacyjnych z dotychczasowych 3.200 litrów na 5.880 litrów. Dzięki wprowadzonym zmianą w technologii zostanie zredukowane do zera zużycie wody z wodociągu gminnego do celów technologicznych. Zmniejszone zostanie także zużycie wody technologicznej – powierzchniowej – dzięki wymianie a tym samym uszczelnieniu instalacji technologicznych. 2018-07-01

2018-07-01 810708.58 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ęc zwiększenie łącznej pojemności aparatów inkubacyjnych z dotychczasowych 3.200 litrów na 5.880 litrów. Dzięki wprowadzonym zmianą w technologii zostanie zredukowane do zera zużycie wody z wodociągu gminnego do celów technologicznych. Zmniejszone zostanie także zużycie… Read More »

Nawrocki Paweł Tadeusz 00083-6521.5-OR1200019/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nawrocki Paweł Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nawrocki Paweł Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Zdrowak I – 2.56 ha. Zdrowak II – 1.81 położone… Read More »

POL023300514 Izbiński Sebastian 00028-6520.2-OR1600042/18/19

POL023300514 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Izbiński Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Izbiński Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300514. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-8. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w… Read More »

POL034400794 Budzisz Czesław 00188-6520.10-OR1100241/16

POL034400794 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400794. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00012-6520.9-OR1600031/17/18 1.09.2021 00093-6520.2-OR1600134/18/19

00012-6520.9-OR1600031/17/18 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 1.09.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 1.09.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00012-6520.9-OR1600031/17/18. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-8. Skrócony opis operacji: -Simrad NSS12 Evo2-Zestaw okablowania NMEA2000-Simrad NAIS-500Antena VHF-Zestaw… Read More »