Tag Archives: gus ceny gruntów rolnych w obrocie prywatnym

Rzęsa Adrian 00060-6523.2-SW0310094/19

wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej „ADIMA” Adrian Rzęsa poprzez stworzenie turystycznego ośrodka wypoczynkowego nad rzeką Wyżnicą.4 Rzęsa Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rzęsa Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Zakup domków z wyposażeniem. stworzeniem infrastruktury towarzyszącej oraz zakup kajakowego sprzętu rekreacyjnego w celu stworzenia turystycznego ośrodka wypoczynkowego nad rzeką Wyżnicą”. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stanpol Sp. z o.o 00014-6524.4-OR1600002/18/19

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Stanpol Sp. z o.o Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol Sp. z o.o . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn. urządzeń… Read More »

POL023200730 Paruzel Zygmunt 00034-6520.6-OR1600039/16

POL023200730 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Paruzel Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200730. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy związana ze złomowaniem jednostki DAR-16. Skrócony opis operacji: Z powodu złomowania statku rybackiego DAR-16 nastąpi utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

00253-6523.2-SW1110379/18/19 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena

Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica Morska. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

00111-6523.2-SW1410016/18/19 Gmin Budry

Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmin Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i… Read More »

Bartkowski Jacek 00009-6521.3.1-OR1100020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bartkowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.… Read More »

POL011802190 Garstka Janusz 00283-6520.10-OR1600096/17

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Garstka Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Nagoda Jerzy 00095-6521.5-OR1200055/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nagoda Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nagoda Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłaty do stawów. Skrócony opis operacji: Choroń-Baranowizna 1a 42-360 Poraj. powiat Myszków staw nr 4 – pow. 0.63 ha nr działki… Read More »

POL036901154. POL036901163 Banach Piotr Zdzisław 00258-6520.10-OR1100004/17

POL036901154. POL036901163 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Piotr Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU.. Cel operacji:… Read More »

Gospodarstwo Rybackie – Górki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00026-6521.3.2-OR1300007/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie – Górki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie – Górki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja mająca na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej w gospodarstwie rybackim.. Skrócony opis operacji:… Read More »