Tag Archives: identyfikacja i rejestracja zwierząt

POL010101693. POL010102256 Kostecki Piotr 00062-6520.10-OR1600131/16

POL010101693. POL010102256 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.4 Kostecki Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STŁ-47 i STŁ-8 przez 30 dni.. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00004-6522.1.1-OR0700001/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

POL012001941 Kaziuk Artur Bogdan 00009-6520.6-OR1600010/16

POL012001941 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kaziuk Artur Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaziuk Artur Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001941. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego KOŁ-147. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego KOŁ-147. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

2018-01-01 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00051-6521.5-OR1300044/18

2018-01-01 469999.914 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 626666.55. Cel operacji: 469999.91. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 46-034. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00051-6521.5-OR1300044/18 ura świadcząca usługi środowiskowe 2.05.2021

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ura świadcząca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00049-6521.5-OR0800023/18. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy obiektu… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00348-6520.10-OR1600150/17 Gancarczyk Edward POL010702127

POL010702127 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702127. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-32… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie 00104-6523.2-SW1210119/19

Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby wdrożenia spójnego systemu informacji i promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.4 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00598-6520.10-OR1600160/18 Kostecki Piotr POL010101693. POL010102256. POL010702242

POL010101693. POL010102256. POL010702242 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. POL010702242. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00214-6523.2-SW1610310/18/19 Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof

Wprowadzenie do menu ryb z lokalnych połowów w restauracji Krzysztofa Wosika poprzez jej modernizację i doposażenie oraz utworzenie stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii. Skrócony opis operacji: Podnoszenie… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00001-6526-MGMiŻŚ00003/18 ARiMR

efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii