Tag Archives: identyfikacja i rejestracja zwierząt

01246-6520.10-OR1100189/19 Gotkowski Mieszko POL035800766

POL035800766 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

POL033800567 Łukasiewicz Grzegorz 00001-6520.2-OR1100143/18

POL033800567 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Łukasiewicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasiewicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800567. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim JAS-23. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną zakupione kompletne stawne narzędzia połowowe: zakup… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

Cebeterewicz Mariusz 00001-6521.5-OR1400016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu ryb zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Bitkowo w ramach pakietu 1 i 2 z zakresie 2.1.… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00033-6521.5-OR1200028/18 Kraus Krzysztof Paweł

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraus Krzysztof Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Stawy… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00011-6520.6-OR1600002/16 Surdel Wojciech Zbigniew POL023200775

POL023200775 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Wojciech Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200775. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej DAR-45. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00032-6521.5-OR0700023/18 Grzybowski Marek Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzybowski Marek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Ruda. Skrócony… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

Polski Związek Wędkarski w Warszawie 00045-6521.5-OR1400001/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Polski Związek Wędkarski w Warszawie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski w Warszawie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 na obiekcie stawowych w… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe konkurencyjnej i opartej na wiedzy 00022-6521.5-OR1300024/18

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis operacji: 00130-6521.5-OR0300092/18. Cel… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

POL010101693. POL010102256 Kostecki Piotr 00062-6520.10-OR1600131/16

POL010101693. POL010102256 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.4 Kostecki Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STŁ-47 i STŁ-8 przez 30 dni.. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii

00004-6522.1.1-OR0700001/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).… Read More »

tanie wycieczki do skandynawii