Tag Archives: ile wynosi dopłata do 1 ha łąki 2020

00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00086-6520.6-OR1600008/17 Surdel Maciej POL023200792

POL023200792 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku DAR-62. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00657-6520.10-OR1100167/18 Kraśnik Mirosław POL023500842

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00821-6520.10-OR1600412/18/19 Wilk Dariusz POL022500256

POL022500256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wilk Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Kołodziejczyk Krzysztof 00014-6521.5-OR0500016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kołodziejczyk Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołodziejczyk Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym w Pokrzywnicy. Skrócony opis… Read More »

00015-6521.5-OR1400018/18 ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia ibezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00010-6521.3.2-OR0500002/18/19 Pędzik Arkadiusz Robert

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej w Gospodarstwie Rolnym produkującym Suma Afrykańskiego.. Skrócony opis operacji: instalacja fotowoltaiczna. Cel operacji: zwiększenie… Read More »

00015-6523.2-SW0710020/17/18 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia… Read More »

Kruse Tomasz 00004-6521.3.3-OR1100011/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kruse Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruse Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania inwestycyjne prowadzące do wzrostu produkcji narybku. Skrócony opis operacji: Działania inwestycyjne prowadzące do wzrostu produkcji narybku. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

POL023600925 ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT 00248-6520.10-OR1100254/16

POL023600925 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ŁEB-67 S.C. AGNIESZKA KORDA-BUCH. MARCIN KREFT . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600925. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »