Tag Archives: ile wynosi dopłata do 1 ha łąki 2020

POL023600945 Gocaliński Ryszard 00062-6520.9-OR1100116/17/18

POL023600945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gocaliński Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gocaliński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600945. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim ŁEB-101. Skrócony opis operacji: Prace remontowe na pokładzie. elektronika okrętowa. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Mikołajczyk Zbigniew 00053-6521.5-OR0100059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mikołajczyk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mikołajczyk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie gospodarstwa rybackiego Z. Mikołajczyka. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

Koziński Mariusz 00025-6523.2-SW0500033/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Koziński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu noclegowego w gminie Uniejów.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego… Read More »

00056-6523.2-SW1110096/17/18 Gmina Władysławowo

poprzez powstanie małej architektury nawiązującej do morskiego i rybackiego charakteru Ostrowa oraz cykliczne wystawy o tematyce morskiej i historycznej powstanie miejsce ogólnodostępne przypominające o tradycjach morskich i rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej… Read More »

Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stary Brus Sp. z o.o. 00016-6521.3.1-OR0300030/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego w Stary Brus z sektora akwakultury.4 Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stary Brus Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stary Brus Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój gospodarstwa Rybackiego Stary Brus Sp.zoo. Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu oraz maszyn i urządzeń..… Read More »

00030-6521.5-OR0100036/18 Danielewicz Dorota

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Danielewicz Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisku zasobooszczędnej. innowacyjnej.… Read More »

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00056-6520.10-OR1400003/17

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę pływającą PAS-48 przez 30 dni w 2017 roku. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00026-6520.8-OR1600046/17 Drzewucki Andrzej POL023200806

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku turystyki wędkarskiej… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 00545-6520.10-OR1100087/18

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »