Tag Archives: irz arimr

Gmina Sławno 00122-6523.2-SW1610154/18

Promocja i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu smaków rybnych nad jeziorem Łętowskim w Gminie Sławno4 Gmina Sławno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sławno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Festiwal smaków rybnych w Łętowie. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 00044-6523.2-SW0510026/18

poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu. Skrócony… Read More »

POL035800766 Gotkowski Mieszko Mieczysław 00593-6520.10-OR1100023/18

POL035800766 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gotkowski Mieszko Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00841-6520.10-OR1100292/18/19 Jędrzejewski Artur POL023500829

POL023500829 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie 00228-6523.2-SW1110336/18/19

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom4 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie . Numer… Read More »

00099-6523.2-SW1410039/18/19 Fundacja Piękno Naszej Polski

Utworzenie edukacyjno- promocyjnej aplikacji mobilnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Piękno Naszej Polski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aplikacja mobilna Skarby „Mazurskiego Morza”. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego… Read More »

Gmina Przyrów 00086-6523.2-SW1210102/18/19

Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.4 Gmina Przyrów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »

00095-6523.2-SW1510119/19 Rau-Heina Maria

celem niniejszej operacji jest różnicowanie działalności wnioskodawcy będącego rybakiem i dywersyfikacja zatrudnienia w jego przedsiębiorstwie poprzez rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w działalności niezwiązanej z rybactwem. Powyższy cel osiągnięty z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rau-Heina Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja części budynku… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00010-6523.4-SW1210009/19

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR.… Read More »

POL023600888 Grzędzicka Irena 00716-6520.10-OR1100194/18

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »