Tag Archives: irz arimr

00705-6520.10-OR1100211/18 Struck Radosław POL033702084

POL033702084 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702084. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL010301669 Krajniak Jarosław 00495-6520.10-OR1600094/18

POL010301669 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Krajniak Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajniak Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301669. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-24 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00046-6520.10-OR1400031/17 Krzykowska Aneta POL037402085

POL037402085 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzykowska Aneta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402085. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-62 30 dni 2017r.. Cel… Read More »

00003-6524.3-OR0200001/18 Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód. Skrócony opis operacji: operacja pn. innowacje szansą na wzrost spożycia zdrowych ryb z polskich wód… Read More »

00030-6520.10-OR1400017/16 Tyl Halina POL037300841

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL011802190 Garstka Janusz 00283-6520.10-OR1600096/17

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Garstka Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Pierzgalski Tadeusz 00038-6521.3.1-OR1100029/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pierzgalski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pierzgalski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb w Otnodze.. Skrócony opis operacji: Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb w Otnodze.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..… Read More »

00036-6521.5-OR0600017/18 TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00014-6520.9-OR1100055/17/18

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. Skrócony opis operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40… Read More »

POL011801876 Bonecki Grzegorz 00088-6520.6-OR1600007/17

POL011801876 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Bonecki Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bonecki Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801876. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-128. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka przez 24 miesiące. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do… Read More »