Tag Archives: irz arimr

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00020-6520.8-OR1600017/17

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Budowa domków letniskowych dla wędkarzy. Skrócony opis operacji: budowa domków letniskowych wraz z wyposażeniem. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

00012-6521.3.1-OR1300024/17/18 Bieńkowski Bartosz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkowski Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa basenów betonowych przeznaczonych do hodowli pstrąga z ujęciem z rzeki Brzeźnicy. oczyszczalnią wód i osadnikiem ziemnym. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010702138 Gancarczyk Dorota 00019-6520.8-OR1600010/19

POL010702138 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gancarczyk Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702138. Nazwa operacji: Uruchomienie bazy noclegowej i zaplecza technicznego dla turystyki wędkarskiej. Skrócony opis operacji: uruchomienie turystyki wędkarskiej – wykonanie prac budowlanych i wykończenie budynku jako… Read More »

00079-6520.2-OR1100144/18/19 Morawski Jan POL036701146

POL036701146 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM-7.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Borkowski Krzysztof Wawrzyniec 00066-6521.5-OR0700012/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Borkowski Krzysztof Wawrzyniec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borkowski Krzysztof Wawrzyniec. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i… Read More »

00010-6520.6-OR1600009/16 Pańka Józef Władysław POL023200786

POL023200786 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pańka Józef Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200786. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego DAR-47. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-47. Cel operacji:… Read More »

00014-6523.2-SW1110054/17 Gmina Sztutowo

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. Skrócony opis operacji: Remont zejść… Read More »

00261-6523.2-SW1110425/18/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”

Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nawiązanie do tradycji rybackich w ramach organizacji wydarzenia plenerowego. warsztatów dla dzieci oraz stworzenia i udostępnienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie tożsamości… Read More »

Nowakowska Katarzyna 00032-6523.2-SW1410045/17/18

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.4 Nowakowska Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Farma nad rozlewiskiem – miejscem propagowania lokalnych zasobów i… Read More »