Tag Archives: irz logowanie

00017-6523.2-SW0410018/18/19 „MARKO” s.c. Danuta Lewandowska. Marek Herbet

Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy oraz dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę i doposażenie kuchni oraz wzrost zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „MARKO” s.c. Danuta Lewandowska. Marek Herbet . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy Usługi gastronomiczne „Makro” s.c. Danuta… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

Czupryna Andrzej 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18

60146.274 Czupryna Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działąń wodno środowiskowych w zakresie pakietu podstawowego oraz produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w obiekcie stawowym Radoryż Smolany. Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie i promowanie akwakultury zrównoważonej środowiskowo i świadczącej usługi środowiskowe. operacja realizowana będzie… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 01140-6520.10-OR1600255/19

POL033700637 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-38 przez… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz 00031-6523.2-SW0210041/17/18

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy4 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00785-6520.10-OR1600300/18/19 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00296-6520.10-OR1100019/17 Gotkowski Krzysztof POL036802073

POL036802073 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802073. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

Rosołek Janusz 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków.4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00040-6521.5-OR0100018/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Gadzinowe..… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00091-6521.5-OR1200057/18 Koczurkiewicz Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koczurkiewicz Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.zasobooszczędnej.innowacyjnej.konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Skrócony opis… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia