Tag Archives: irz logowanie

POL023500844 Kamiński Krzysztof 00315-6520.10-OR1100086/17

POL023500844 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500844. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00007-6520.9-OR1400016/17/18

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej. Skrócony opis operacji: zakup odzieży ochronnej. środków ratunkowych przebudowa sterówki… Read More »

00515-6520.10-OR1600140/18 Kopański Mieczysław POL010801539

POL010801539 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopański Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801539. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00878-6520.10-OR1600446/18/19 Włodyka Zbigniew POL022900422

POL022900422 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900422. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL022502024 Klimczak Jadwiga 00150-6520.10-OR1600213/16

POL022502024 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Klimczak Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-68 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00094-6520.10-OR1600067/16 Klamborowski Aleksander POL011101697

POL011101697 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-1… Read More »

01006-6520.10-OR1600155/19 BAZYLAK TOMASZ POL012101630. POL012201635

POL012101630. POL012201635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAZYLAK TOMASZ. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101630. POL012201635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

00015-6521.3.1-OR0100010/19 Ćwikła Marian

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: kolumny natleniające szt 2. sortownica do ryb – szt 1.… Read More »

Łazarska JUSTYNA 00067-6523.2-SW1310084/19

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa usługowego4 Łazarska JUSTYNA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łazarska JUSTYNA. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe i rekreacyjne w miejscowości Nowa Wieś. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i… Read More »

00038-6521.5-OR0800042/18 KM oraz pow. ładunkową od 5m2 do 9m2 zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy od 30 do 60KM zakup samochodu typu pick-up. o mocy od 120KM do 200KM wraz ze zbiornikiem do transportu żywych ryb. o poj. od 0.5m3 do 0.7m3 i kratką natleniającą Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 999938.63 00015-6521.3.1-OR0700010/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KM oraz pow. ładunkową od 5m2 do 9m2 zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy od 30 do 60KM zakup samochodu typu pick-up. o mocy od 120KM do 200KM wraz ze zbiornikiem do transportu żywych ryb. o poj. od 0.5m3… Read More »