Tag Archives: irz logowanie

00038-6523.2-SW0910039/17/18 Gmina Krasnobród

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL023300574 Żuchowski Piotr 00448-6520.10-OR1600021/18

POL023300574 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki rybackiej JAR-30 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL011702162 Czapski Andrzej 00088-6520.10-OR1600074/16

POL011702162 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Czapski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KRS-2 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

01236-6520.10-OR1100131/19 Rekowski Andrzej POL023401085

POL023401085 Operacja polega na dostosowaniu wielkości nakładu połowowego do istniejących zasobów naturalnych poprzez tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rekowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401085. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL022500250 Grabowski Paweł 00022-6520.9-OR1600041/19

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grabowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup i instalacja wyposażenia nawigacyjnego na jednostkę KOŁ-101 w celu poprawienia bezpieczeństwa na jednostce.. Skrócony opis operacji: Instalacja… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL023401091 Jodko Bronisław. Franciszek 00339-6520.10-OR1100076/17

POL023401091 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jodko Bronisław. Franciszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Bronisław. Franciszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401091. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL010701462. POL010701681 Zdanowicz Tomasz 01096-6520.10-OR1600193/19

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL037402115. POL037402116 Sładkiewicz Rafał 00159-6520.10-OR1400013/19

POL037402115. POL037402116 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sładkiewicz Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402115. POL037402116. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL022500029 Ziemacki Jarosław Stanisław 00042-6520.11-OR1100071/17/18

POL022500029 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Ziemacki Jarosław Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziemacki Jarosław Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500029. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-217. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostanie zainstalowany nowoczesny system… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00239-6523.2-SW1110311/18/19 Czesław Zarzycki Agencja Rozwoju Nieruchomości Czesław

Podniesienie świadomości ekologicznej wśród turystów. jak i podniesienie poziomu świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz zatrudnienie jednej osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czesław Zarzycki Agencja Rozwoju Nieruchomości Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Postawienie farmy fotoowoltanicznej o mocy 32 kW. zakup… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia