Tag Archives: irz logowanie

00802-6520.10-OR1100275/18/19 Kucira Paweł POL033901427

POL033901427 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019. Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL037102111 Grabowski Arkadiusz 00026-6520.2-OR1400017/18/19

POL037102111 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Grabowski Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037102111. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego SUC-23. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL023401041 Kamiński Rafał 00078-6520.6-OR1600013/17

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kamiński Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

POL033800562 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl 00100-6520.10-OR1100146/16

POL033800562 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00653-6520.10-OR1600223/18 Wesołowska Ewa POL011801225

POL011801225 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wesołowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801225. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00027-6521.5-OR0500061/18 Dominiak Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominiak Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00018-6521.3.1-OR1100040/17/18 Pełka Mieczysław

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pełka Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: przebudowa i rozbudowa stawów betonowo-ziemnych na betonowe wraz z infrastrukturą techniczną. budowa budynku technicznego i wiaty magazynowej oraz drogi wewnętrznej… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

00055-6520.9-OR1600056/17/18 Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. POL023200774

POL023200774 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia

DNK000013165 Zawada Grzegorz 00028-6520.9-OR1600021/19

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-348 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Nawigacja i klarownica.… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji ze świnoujścia