Tag Archives: irz plus

Gmina Koniecpol 00006-6523.2-SW1210016/17

Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.4 Gmina Koniecpol Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap. Skrócony opis… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00279-6520.10-OR1100045/17

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

00779-6520.10-OR1100261/18 Konkel Hieronim POL033800400

POL033800400 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Hieronim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800400. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: JAS-102 łączna ilość dni 30… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

POL023401911 Kulikowski Grzegorz 00704-6520.10-OR1100220/18

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kulikowski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie 00002-6522.1.1-OR1600001/17

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracyji publicznej. bez zwiekszania obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

POL033701917 Szczygielski Augustyn 00358-6520.10-OR1100159/17

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szczygielski Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017 roku.. Cel… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

00050-6520.6-OR1100036/17 Konkel Antoni POL033800599

POL033800599 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800599. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Utrata… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

POL022500029 Ziemacki Jarosław Stanisław 00042-6520.11-OR1100071/17/18

POL022500029 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Ziemacki Jarosław Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziemacki Jarosław Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500029. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-217. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostanie zainstalowany nowoczesny system… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie 00228-6523.2-SW1110336/18/19

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom4 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie . Numer… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji

00081-6523.2-SW1410030/18 Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Stworzenie nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej w Łękuku Małym. służącej przyciąganiu turystów i potrzebom lokalnej społeczności. W wyniku operacji powstnie także nowe miejsce pray 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki… Read More »

świnoujście wycieczki do szwecji