Tag Archives: irz plus

00115-6521.5-OR0300045/18 Skupiński Kazimierz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skupiński Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno – środowiskowe. Wspieranie hodowli karpia i innych dodatkowych… Read More »

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00004-6523.4-SW0810004/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące na 2019 r.. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

00014-6523.2-SW0500008/17/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie

Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej miejscowości Domaniew poprzez budowę siłowni plenerowej. uporządkowanie parku wraz z montażem ławek oraz budowę ciągu komunikacyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew”. Skrócony opis operacji:… Read More »

00002-6521.3.1-OR0700010/17/18 Rosołek Janusz

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i… Read More »

01123-6520.10-OR1100170/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00084-6520.6-OR1600001/17 Surdel Wojciech POL023200792

POL023200792 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Przekwalifikowanie statku rybackiego DAR-62 na działalność niedochodową. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

Jakubanis Józef Marian 00022-6521.5-OR0700021/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jakubanis Józef Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubanis Józef Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Skrócony opis operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Cel operacji: Promowanie akwakultury… Read More »

Preis Marcin 00031-6521.5-OR0800024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Preis Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Preis Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

Wolny Krystian 00020-6521.5-OR1600033/18

Prom4 Wolny Krystian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolny Krystian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie dotacji na rozwój i wsparcie stosowania praktyk przyjaznych środowisku w hodowli karpia. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i 2 wymóg 2.1 przez zachowanie rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 szt/ha pow. ogroblowanej oraz wykaszanie nie… Read More »