Tag Archives: irz

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 01140-6520.10-OR1600255/19

POL033700637 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-38 przez… Read More »

Suchanowski Henryk 00034-6523.2-SW0510011/18

rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu ryby żywej oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Suchanowski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu żywych ryb. Skrócony opis operacji:… Read More »

Bubak Krzysztof 00031-6521.5-OR0600026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bubak Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bubak Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Krzysztof Bubak. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

Janiszek Mariusz 00041-6521.5-OR0500014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń wspomagających prowadzenie efektywnej gospodarki rybackiej. Skrócony opis operacji: ROZSIEWACZ WAPNA – poj. ok. 8200 l. skrzynia malowana… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00296-6520.10-OR1100019/17 Gotkowski Krzysztof POL036802073

POL036802073 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802073. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00625-6520.10-OR1600087/18

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00018-6521.5-OR1300033/18 Borowiecki Marcin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Gmina Mrocza 00024-6523.2-SW0210009/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza4 Gmina Mrocza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrocza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej… Read More »

00505-6520.10-OR1100251/17 Struck Mirosław POL034600523

POL034600523 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600523. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »