Tag Archives: irz

Gmina Konarzyny 00128-6523.2-SW1110289/18

Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu „Konarzyny w obiektywie”4 Gmina Konarzyny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konarzyny w obiektywie. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Cel operacji: Promocja regionu w oparciu… Read More »

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00118-6523.2-SW1110153/17/18 Dębski Łukasz

Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

00036-6521.3.1-OR1100056/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących… Read More »

SWE000004117 Pawłyszyn Piotr 00491-6520.10-OR1100078/17

SWE000004117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawłyszyn Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłyszyn Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000004117. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

01073-6520.10-OR1600070/19 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

01058-6520.10-OR1600052/19 Szypulska Katarzyna POL023200597

POL023200597 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200597. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00610-6520.10-OR1100028/18

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

2017-12-01 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 01266-6520.10-OR1100235/19

2017-12-01 419944 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-12-01. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 69990. Cel operacji: 41994. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 81-198. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1 –… Read More »