Tag Archives: irz

00001-6521.6-OR1200001/17/19 Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej… Read More »

POL034200528 Goyke Stanisław 01163-6520.10-OR1100093/19

POL034200528 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Goyke Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Czupryński Artur 00022-6523.2-SW0410028/17/18

Utworzenie miejsc pracy w wyniku modernizacji ośrodka wypoczynkowego i stworzenia stanicy wędkarskiej4 Czupryński Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryński Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja ośrodka wypoczynkowego i uruchomienie stanicy wędkarskiej nad jeziorem „Łubowo”.. Skrócony opis operacji: Modernizacja budynków letniskowych . zakup sprzętu – kajak wędkarski . łódź wędkarska. Cel operacji:… Read More »

00726-6520.10-OR1600240/18/19 Romejko Grzegorz POL023100484

POL023100484 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romejko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100484. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023401045 Kamin Rafał 00051-6520.6-OR1600083/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Kamin Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamin Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

Powiat Węgorzewski 00067-6523.2-SW1410096/17/18

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizacje budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii- montaż oświetlenia solarnego budynku oraz ławki sol4 Powiat Węgorzewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Węgorzewski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036602044 Kaliszuk Paweł 01260-6520.10-OR1100262/19

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kaliszuk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00033-6520.8-OR1100053/17/18 Woś Marcin POL023200724

POL023200724 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woś Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200724. Nazwa operacji: Zakup naczepy izotermicznej wraz z ciągnikiem siodłowym… Read More »

POL010601479 Parma Dariusz 00128-6520.10-OR1600119/16

POL010601479 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00604-6520.10-OR1100030/18 Kot Zbigniew POl036101013

POl036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POl036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »