Tag Archives: irzplus logowanie

POL010601474 Boruciński Jerzy 00072-6520.2-OR1600029/18/19

POL010601474 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-20. Skrócony opis operacji: -koszt wykonania żaka skrzynkowego-koszt wykonania skrzydła naprowadzającego-koszt wykonania krzyżówki. Cel operacji:… Read More »

POL012001574. POL022500262 Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski 00893-6520.10-OR1600467/18/19

POL012001574. POL022500262 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski . Numer Identyfikacyjny… Read More »

Centrum Aktywności Obywatelskiej 00059-6523.2-SW1510069/18/19

Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR.4 Centrum Aktywności Obywatelskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Drawsko promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR. Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

00006-6520.8-OR1400001/17 Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeznego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy”… Read More »

Świerguła-Biernat/BSB Beata 00049-6523.2-SW0610007/19

Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.4 Świerguła-Biernat/BSB Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerguła-Biernat/BSB Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Bajka w Laskowej… Read More »

Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00001-6521.3.3-OR1400001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa hal z zamkniętym obiegiem wody oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich obsługi.. Skrócony opis operacji: Budowa hal z… Read More »

Gradus Beata 00032-6521.3.1-OR1100045/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie4 Gradus Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gradus Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: utworzenie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie. Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Moskorzew 00010-6523.2-SW1310012/18

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę centrum rekreacyjno- turystycznego. w miejscowości Chlewska Wola składającego się z placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej4 Gmina Moskorzew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Moskorzew . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

POL023200691 Kurłowicz Janina 00159-6520.10-OR1600180/16

POL023200691 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kurłowicz Janina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-13 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL034402275 Kierszka Robert 00052-6520.2-OR1100129/18

POL034402275 Zmniejszenie wpływu na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Kierszka Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kierszka Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana jest przede wszystkim… Read More »