Tag Archives: irzplus rejestracja

POL033700660 Konkol Kazimierz Jerzy 00303-6520.10-OR1100103/17

POL033700660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Konkol Kazimierz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkol Kazimierz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017… Read More »

promy bałtyk

00001-6522.1.1-OR1400001/19 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

promy bałtyk

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

promy bałtyk

00998-6520.10-OR1100527/18/19 Struck Radosław POL033702084

POL033702084 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702084. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

promy bałtyk

00015-6521.3.1-OR0100010/19 Ćwikła Marian

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: kolumny natleniające szt 2. sortownica do ryb – szt 1.… Read More »

promy bałtyk

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy bałtyk

00786-6520.10-OR1600301/18/19 Chorąży Grzegorz POL010601620

POL010601620 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chorąży Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601620. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

promy bałtyk

00075-6523.2-SW1210094/18 Gmina Dąbrowa Zielona

Budowa i propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury oraz promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- turystycznej oraz opracowanie i kolportaż materiałów promujących spec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa edukacyjnej… Read More »

promy bałtyk

00221-6523.2-SW1610314/18/19 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej

Celem operacji jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wędkarzy ukierunkowanej na walkę z kłusownictwem poprzez organizacje zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wędkarski świat z zasadami – organizacja zawodów wędkarskich na terenie… Read More »

promy bałtyk

00948-6520.10-OR1600123/19 Palusińska Henryka POL010801512

POL010801512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Palusińska Henryka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy bałtyk