Tag Archives: irzplus

00002-6526-DPT00001/18 Samorząd Województwa Lubuskiego

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2016r.… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00005-6520.9-OR1600011/19 Kurłowicz Janina POL023200691

POL023200691 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Dofinansowanie dla firmy Połów i Sprzedaż Ryb… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Kowalska Danuta 00016-6523.2-SW0110012/19

Rozwój działalności rekreacyjnej prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez oddanie do użytkowania rekreacyjnej części rozbudowanego budynku Restauracji Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy.4 Kowalska Danuta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój rekreacyjnych usług w budynku Restauracji Pensjonatu LIDO w Antoninie. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL011801215 Hamala Tomasz 00497-6520.10-OR1600095/18

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00004-6520.9-OR1100027/17/18 Laskowski Paweł

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Skrócony opis operacji: Zdrowie i… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

01246-6520.10-OR1100189/19 Gotkowski Mieszko POL035800766

POL035800766 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie 00031-6523.2-SW0710039/18

Celem operacji jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję sektora rybackiego w społeczności lokalnej. poprzez stworzenie warunków i realizację działań upowszechn4 Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: BUG – rzeka życia …. Skrócony opis… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00026-6521.3.2-OR1500002/18/19 turę 2.03.2021

2.03.2021 Wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą. promowanie zasobooszczędnej akwakultury oraz propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: turę. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.03.2021. Nazwa operacji: 00030-6521.3.3-OR1500001/18/19. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. zakup i montaż… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Stec Mieczysław 00056-6523.2-SW0910061/19

Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Antoniówka oraz utworzenie nowego miejsca pracy.4 Stec Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont dna stawów i grobli w Gospodarstwie Rybackim Antoniówka. Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Rosołek Janusz 00009-6521.3.1-OR0700015/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Broszków4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja parku maszynowego poprzez zakup nowoczesnej koparki do prac konserwacyjnych i remontowanych na stawach Gospodarstwa Rybackiego Broszków. Skrócony opis operacji: Koparka gąsienicowa 12-15 ton używana. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem