Tag Archives: irzplus

00026-6520.10-OR1100064/16 BRARYB S.C. Jacek Dziuba. Marcin Dziuba POL036401001. POL036901162

POL036401001. POL036901162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BRARYB S.C. Jacek Dziuba. Marcin Dziuba . Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401001. POL036901162. Nazwa operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Gmina Drezdenko 00027-6523.2-SW0410050/17/18

Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich obszaru LSR poprzez budowe ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze4 Gmina Drezdenko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drezdenko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu 00085-6523.2-SW1510102/19

Celem operacji jest zwiększenie wskaźnika związanego z liczbą wydarzeń kulturalnych i promocyjnych poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno – promocyjnej pod nazwą „V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. 00205-6523.2-SW1110361/18

Rozszerzenie działalności poprzez powiększenie łańcucha dostaw i utrzymanie miejsc pracy4 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez zakup samochodowi sprzętu. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

01194-6520.10-OR1100195/19 Kostuch Ryszard POL023602137

POL023602137 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602137. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL023600945 Gocaliński Ryszard 00413-6520.10-OR1100172/17

POL023600945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Gocaliński Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gocaliński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00016-6521.3.1-OR0900021/17/19 Ostafiński Aleksander

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowis Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie odbywać się na terenie obiektu hodowlanego Starzawa w Gminie… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00005-6523.2-SW1010035/17/18 Gmina Rajgród

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej nad Jeziorem Rajgrodzkim poprzez budowę pomostu pływającego oraz zagospodarowanie nabrzeża do września 2018 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rajgród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie.. Skrócony opis operacji: 1. Instalacje elektryczne2.Zagospodarowanie… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL023602090 Piszko Grzegorz 00039-6520.11-OR1100039/17/18

POL023602090 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.”4 Piszko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej Łeb – 21.. Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy chłodnia z agregatem… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Rosołek Janusz 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków.4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem