Tag Archives: irzplus

POL035100720 Łukasiewicz Grzegorz 01045-6520.10-OR1100023/19

POL035100720 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Łukasiewicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasiewicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100720. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00038-6523.2-SW0910039/17/18 Gmina Krasnobród

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Wira Krzysztof 00003-6521.5-OR1300036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Wira Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wira Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w obiekcie Zacisze Wschód. Skrócony opis operacji: Operacja będzie realizować pakiet 1 i z pakietu 2 wymóg 2.1. Cel… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00028-6520.10-OR1600038/16

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceŚWI-18 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL010301660 Bardin Tadeusz 00815-6520.10-OR1600377/18/19

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Bardin Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-17 przez… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

01054-6520.10-OR1600256/19 Kruk Patryk POL023002136

POL023002136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00047-6521.3.1-OR1100057/17/19 Ignasiak Zbigniew

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ignasiak Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa wraz z wyposażeniem nowego obiektu chowu i hodowli ryb w Kębłowie. Skrócony opis operacji: Budowa 15 betonowych stawów rybnych… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00218-6520.10-OR1100225/16 Lis Bogdan POL023401050

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00013-6521.3.1-OR1400033/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku wyrobów gotowych z ryb z pomieszczeniami gospodarczo-magazynowymi wraz z wyposażeniem. Skrócony opis operacji: Budowa budynku wyrobów gotowych z ryb z… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Samorząd Województwa Lubuskiego 00002-6526-DPT00001/18

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Lubuskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2016r. –… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem