Tag Archives: irzplus

00005-6523.2-SW1010035/17/18 Gmina Rajgród

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej nad Jeziorem Rajgrodzkim poprzez budowę pomostu pływającego oraz zagospodarowanie nabrzeża do września 2018 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rajgród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie.. Skrócony opis operacji: 1. Instalacje elektryczne2.Zagospodarowanie… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL023602090 Piszko Grzegorz 00039-6520.11-OR1100039/17/18

POL023602090 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.”4 Piszko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej Łeb – 21.. Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy chłodnia z agregatem… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Rosołek Janusz 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków.4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00862-6520.10-OR1600419/18/19 2021 00004-6520.9-OR1600020/17/18

00004-6520.9-OR1600020/17/18 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00004-6520.9-OR1600020/17/18. Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i poprawy pracy na jednostce… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

Nadnotecka Grupa Rybacka 00007-6523.4-SW1510008/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

POL010601474 Boruciński Jerzy 00044-6520.11-OR1600037/17/18

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5 t z nadwoziem chłodniczym i agregatem chłodniczym.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00157-6523.2-SW1610239/18 Gmina Międzyzdroje

Edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych produktów rybnych wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje i obszaru LGR Zalew Szczeciński poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i warsztatów kulinarnych. zwiększenie aktywności mieszkańców i pocz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Międzyzdroje . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja „VI Pikniku… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00010-6521.3.1-OR0300017/17/18 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

810708.58 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu Samoklęski.… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00001-6520.11-OR1400003/17/18 Żydziak Piotr Michał POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862

POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862. Nazwa operacji:… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem

00004-6523.2-SW0910002/17 Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o.

Wzrost produkcji i obrotu produktami rybnymi. utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego zestawu transportowego składającego się z ciągnika siodłowego. naczepy i zabudowy naczepy w postaci zbiorników do przewozu ryb z instalacją napow 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o. .… Read More »

rejsy do szwecji ze zwiedzaniem