Tag Archives: jednolita płatność obszarowa

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

00003-6520.9-OR1600010/19 Molenda Sławomir POL022500298

POL022500298 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Zakup. montaż i konfiguracja radaru na łodzi… Read More »

00005-6520.6-OR1600011/16 Jędrasik Piotr Sebastian POL022500312

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Piotr Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

Sołtowski Mariusz 00001-6521.5-OR0100029/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Sołtowski Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sołtowski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Dobroszyce.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

Sawicki Igor 00064-6523.2-SW0510023/18/19

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego wraz z wyposażeniem oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku menagera obiektu.4 Sawicki Igor Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Igor. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy LIDER poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy. Skrócony opis operacji:… Read More »

00943-6520.10-OR1600046/19 Jędrasik Wanda POL035900735

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna 00150-6523.2-SW1110225/18

Promowanie dziedzictwa rybackiego poprzez organizację festiwalu ryby i wina4 Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gastronomiczna promocja Ziemi Puckiej – Festiwal Ryby i Wina.. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa… Read More »

Pawlak Jerzy 00002-6521.5-OR1300037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 wymóg 2.1.… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00023-6521.5-OR0100031/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Goszcz.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Dylla Dariusz 00085-6521.5-OR1200049/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dylla Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dylla Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Środka 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach programu operacyjnego „rybactwo i morze”. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I podstawowego… Read More »