Tag Archives: jpo

00072-6520.9-OR1100131/17/18 Pękala Wojciech POL036201023

POL036201023 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa. higieny oraz warunków pracy na… Read More »

POL022500300 Gościniak Andrzej 00025-6520.9-OR1600022/19

POL022500300 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w s4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Zakup i instalacja wyposażenia i urządzeń oraz przebudowa jednostki rybackiej KOŁ-148 w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa na jednostce. Skrócony opis operacji: -Rakieta spadochronowa czerwona-Gaśnica przewoźna AS-30-Zestaw Mod. NT TRIO-Modernizacja… Read More »

00136-6521.5-OR0300110/18 Brzozowska Beata Anna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowska Beata Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00014-6521.5-OR0800026/18 Pawliszyn Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

00734-6520.10-OR1600248/18/19 Iwańczuk Krzysztof POL023200765

POL023200765 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczuk Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200765. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL037402113 Kozioł Piotr 00016-6520.11-OR1400013/17/18

POL037402113 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402113. Nazwa operacji: Poprawa jakość produktów z własnych połowów poprzez uzupełnienie kompleksowego łańcucha sprzedaży o ciągnik siodłowy i naczepę chłodniczą. Skrócony… Read More »

00003-6522.1.1-OR0400001/18 Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie PSR w Gorzowie Wlkp. w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

Matacz Wojciech 00056-6521.5-OR0700034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Matacz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matacz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Skrócony opis operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Cel operacji:… Read More »

00001-6520.11-OR1400003/17/18 Żydziak Piotr Michał POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862

POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862. Nazwa operacji:… Read More »

POL036501133 Siergiej Małgorzata Grażyna 00108-6520.10-OR1100094/16

POL036501133 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Siergiej Małgorzata Grażyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siergiej Małgorzata Grażyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501133. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »