Tag Archives: kalkulator dopłat

POL034500679 Koziróg Dawid 01182-6520.10-OR1100096/19

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Koziróg Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00050-6523.2-SW1410077/17/18 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” 00097-6523.2-SW1110224/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00610-6520.10-OR1600190/18 Jędrasik Wanda POL035900735

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00087-6520.10-OR1600111/16 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-70… Read More »

00035-6523.2-SW0310057/17/18 Gmina Łaziska

Zachowanie i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.historycznego.przyrodnizcego i rybackiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Łaziska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej.mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie 00001-6521.2-OR1400004/18/19

podniesienie skuteczności procesu zapłodnienia u ryb prowadzonego w ośrodkach hodowlanych w Polsce4 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Program Doradztwa Rybackiego „Pozyskanie. przechowywanie i zapładnianie gamet… Read More »

POL036101013 Kot Zbigniew 01120-6520.10-OR1100151/19

POL036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego4 Kot Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00669-6520.10-OR1600312/18/19

POL011601342 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez WOL-5. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL011801176 Naumiec Jerzy 00317-6520.10-OR1600137/17

POL011801176 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Naumiec Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-2 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »