Tag Archives: kalkulator dopłat

00058-6521.5-OR0800057/18 Kapuścińska Alicja

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kapuścińska Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Gąsiorowice.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00025-6520.11-OR1600021/17/18 Janeczko Mirosław POL022500294

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup… Read More »

00008-6521.5-OR0600022/18 Janusz Pilch

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janusz Pilch. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ” Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Wieniec „. Skrócony… Read More »

00043-6523.2-SW0610003/19 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa… Read More »

00010-6521.5-OR1200094/18 Cofała Tomasz Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cofała Tomasz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji:… Read More »

00003-6520.4.2-OR1100003/19 Krajowa Izba Producentów Ryb

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Chronię Bałtyk. Skrócony opis operacji: przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza… Read More »

00665-6520.10-OR1100227/18 Rożek Władysław POL036801118. POL036901164

POL036801118. POL036901164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801118. POL036901164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00001-6521.5-OR0100029/18 Sołtowski Mariusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sołtowski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

00528-6520.10-OR1600178/18 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach 00102-6523.2-SW1410042/18/19

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia pn. „Festiwal z rybką” – edycja 2018/20194 Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia pn. „Festiwal z rybką”- edycja 2018.2019. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »