Tag Archives: kiedy dopłaty bezpośrednie 2020

Białkowski Zygmunt 00008-6521.5-OR0400034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Białkowski Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Białkowski Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Łazy. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2 wymóg 2.1. Cel… Read More »

00037-6523.2-SW1210044/17/18 Gmina Irządze

Promowanie. upowszechnianie. integrację mieszkańców oraz wspólne smakowanie świeżych ryb poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Irządze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”.. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019. Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w… Read More »

POL033700661. POL033800564 Struck Antoni 00201-6520.10-OR1100112/16

POL033700661. POL033800564 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Struck Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700661. POL033800564. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej KUŹ-13. KUŹ-147 PRZEZ 30 DNI… Read More »

POL037402069 Tomaszewski Stanisław 00033-6520.10-OR1400029/16

POL037402069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Tomaszewski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomaszewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402069. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki połowowej PAS-65. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00001-6521.5-OR1100002/18 Zakłady Rybackie „Wdzydze” Sp. zo.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakłady Rybackie „Wdzydze” Sp. zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona Wartości Przyrodniczych I Kulturowych Stawów… Read More »

00017-6520.6-OR1100046/16 Skóra Rafał POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skóra Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00007-6521.5-OR0700040/18 Harris Artur

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Harris Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stawy rybne w Szczeglacinie przyjazne środowisku. Skrócony opis operacji: Stawy… Read More »

Okruciński Jakub 00040-6521.3.1-OR1100043/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Okruciński Jakub Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okruciński Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zakresie wzrostu produkcji pstrąga w gospodarstwie rybackim Hodowla Ryb Jakub Okruciński. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje swoim zakresem zakup natleniaczy X 30 szt. O podstawowych parametrach : silnik 0.75… Read More »

Pierzgalski Tadeusz 00006-6521.3.3-OR1100003/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pierzgalski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pierzgalski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne.. Skrócony opis operacji: Aparat do inkubacji. blok przewietrzania wody. blok natleniania wody.… Read More »