Tag Archives: kiedy dopłaty bezpośrednie 2020

00014-6520.9-OR1100055/17/18 Rotta Przemysław Tadeusz POL033902159

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia… Read More »

00013-6520.9-OR1600023/19 Szymański Piotr POL011702165

POL011702165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy… Read More »

00036-6521.3.1-OR1100056/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących… Read More »

00011-6521.5-OR1400004/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych lub… Read More »

00046-6520.10-OR1100007/16 Konikowski Jarosław Augustyn POL036601998

POL036601998 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00036-6520.2-OR1600101/18/19 Sienkiewicz Ryszard POL010201476

POL010201476 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010201476. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-22. Skrócony opis operacji:… Read More »

00216-6523.2-SW1110351/18 Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz

Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej JCB oraz utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze godzinowym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej JCB. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej… Read More »

POL035300722 Lewandowski Andrzej 00006-6520.2-OR1600051/18/19

POL035300722 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Lewandowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300722. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »

00001-6521.2-OR1600001/18/19 Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Politechnika Koszalińska w Koszalinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i zakładach przetwórstwa ryb. Skrócony opis operacji: Opracowanie kompleksowego programu… Read More »

Gmina Moskorzew 00010-6523.2-SW1310012/18

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę centrum rekreacyjno- turystycznego. w miejscowości Chlewska Wola składającego się z placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej4 Gmina Moskorzew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Moskorzew . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »