Tag Archives: koła gospodyń wiejskich

00005-6520.8-OR1400008/17 odnej. Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 235991.02 00001-6520.8-OR0400001/17 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: odnej.. Numer Identyfikacyjny Statku: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Nazwa operacji: 2018-01-01.… Read More »

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »

00187-6523.2-SW1610297/18/19 Wąsowicz Magdalena Aleksandra

Rozwój działalności poprzez inwestycje w infrastrukturę zaplecza gastronomicznego. prowadzące do powiększenia przestrzeni magazynowej. zmniejszenia zużycia energii oraz zatrudnieniu dwóch nowych osób na 1.5 etatu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wąsowicz Magdalena Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w rozwój działalności gastronomicznej w Mielnie.. Skrócony opis… Read More »

00244-6523.2-SW1610386/19 Chodakowski Kamil Dariusz

Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Kamil Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji. Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości… Read More »

00156-6520.2-OR1100166/18/19 Dolecki Zbigniew POL023600920

POL023600920 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dolecki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600920. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ŁEB-82. Skrócony opis operacji:… Read More »

00056-6523.2-SW1610020/17/18 Gmina Gościno

Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie… Read More »

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

2018-01-01 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00139-6521.5-OR030

2018-01-01 386744.284 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 515659.05. Cel operacji: 386744.28. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-450. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00016-6521.3.1-OR1300019/17/18 Lech Krzysztof

Poprawa warunków pracy i dobrostanu ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn.. Skrócony opis operacji: Zakres operacji przewiduje zakup maszyn i wyposażenia które w pierwszej kolejności będzie miało… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »