Tag Archives: koła gospodyń wiejskich

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

2018-01-01 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00139-6521.5-OR030

2018-01-01 386744.284 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 515659.05. Cel operacji: 386744.28. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-450. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00016-6521.3.1-OR1300019/17/18 Lech Krzysztof

Poprawa warunków pracy i dobrostanu ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn.. Skrócony opis operacji: Zakres operacji przewiduje zakup maszyn i wyposażenia które w pierwszej kolejności będzie miało… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »

00190-6520.10-OR1100275/16 Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz POL023401058

POL023401058 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

Król Marcin 00020-6521.5-OR1500038/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Król Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie Kiszkowo. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w… Read More »

Kiciński Marcin 00015-6521.5-OR1500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kiciński Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim w Perzynach. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja… Read More »

ANW Sp. z o.o. 00113-6521.5-OR1200118/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 ANW Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ANW Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb… Read More »

01017-6520.10-OR1100529/18/19 Indyk Mirosław POL033900344. POL033900555

POL033900344. POL033900555 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile 00090-6523.2-SW1510114/19

Celem operacji jest ochrona i zachowanie stanu wód posiadanych przez ON PZW objętych szczególnymi formami ochrony przyrody na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski stanowiących własność Skarbu Państwa przed negatywnymi skutkami działalności z4 Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile . Numer… Read More »