Tag Archives: koła gospodyń wiejskich

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. 00002-6520.5-OR1600001/17

Zmniejszenie wpływu rybołowstwa na śrdowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jaj największym stopniu. niechcianych połowów4 Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego… Read More »

Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz 00031-6523.2-SW0210041/17/18

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy4 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej… Read More »

00023-6520.8-OR1600023/17 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Adaptacja istniejącego budynku na cele turystyki wędkarskiej..… Read More »

Fopp Elżbieta 00003-6521.3.2-OR1500001/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Fopp Elżbieta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fopp Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie przyłącza energetycznego zalicznikowego od elektrowni wiatrowej do gospodarstwa rybackiego oraz zakup dwóch wydajnych pomp i pompy ciepła w celu wykorzystania dla potrzeb hodowli ryb energii OZE oraz poprawa efektywności produkcyjnej… Read More »

00005-6520.8-OR1400008/17 odnej. Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 235991.02 00001-6520.8-OR0400001/17 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: odnej.. Numer Identyfikacyjny Statku: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Nazwa operacji: 2018-01-01.… Read More »

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »

00187-6523.2-SW1610297/18/19 Wąsowicz Magdalena Aleksandra

Rozwój działalności poprzez inwestycje w infrastrukturę zaplecza gastronomicznego. prowadzące do powiększenia przestrzeni magazynowej. zmniejszenia zużycia energii oraz zatrudnieniu dwóch nowych osób na 1.5 etatu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wąsowicz Magdalena Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w rozwój działalności gastronomicznej w Mielnie.. Skrócony opis… Read More »

00244-6523.2-SW1610386/19 Chodakowski Kamil Dariusz

Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Kamil Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji. Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości… Read More »

00156-6520.2-OR1100166/18/19 Dolecki Zbigniew POL023600920

POL023600920 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dolecki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600920. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ŁEB-82. Skrócony opis operacji:… Read More »

00056-6523.2-SW1610020/17/18 Gmina Gościno

Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie… Read More »