Tag Archives: koła gospodyń wiejskich

POL037400862 Żydziak Piotr 00024-6520.2-OR1400027/18/19

POL037400862 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400862. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie… Read More »

00016-6521.5-OR0100039/18 rodowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2018-01-01

2018-01-01 11356.69 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: rodowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 15142.26. Cel operacji: 11356.69. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-620. Data Zakończenia Realizacji… Read More »

00049-6523.2-SW0210003/19 Pryl Wiesław

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności firmy Pryl Wiesław Zakład Produkcyjno Usługowy poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pryl Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego… Read More »

POL022901787 Włodyka Beata 00944-6520.10-OR1600048/19

POL022901787 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022901787. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-8 przez… Read More »

AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. 00016-6523.2-SW0410005/18/19

Poprawa jakości funkcjonowania gospodarstwa rybackiego Lubiatka w Lubiatowie oraz dostosowanie struktury ośrodka do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę karczmy o część hotelową oraz utrzymanie miejsca pracy4 AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój gospodarstwa rybackiego Lubiatka poprzez rozbudowę karczmy o… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00080-6521.5-OR1500002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki i… Read More »

POL023402003 Kopacz Andrzej 00914-6520.10-OR1600003/19

POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kopacz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-154 przez… Read More »

POL023600885 Maciejewski Bogusław Marek 00138-6520.2-OR1100016/18/19

POL023600885 zmniejszenie wpływu rybołówstywa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Maciejewski Bogusław Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Bogusław Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600885. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o. 00004-6523.2-SW0910002/17

Wzrost produkcji i obrotu produktami rybnymi. utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego zestawu transportowego składającego się z ciągnika siodłowego. naczepy i zabudowy naczepy w postaci zbiorników do przewozu ryb z instalacją napow4 Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o.… Read More »

Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00055-6521.5-OR0500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »