Tag Archives: kolczyki dla bydła

00361-6520.10-OR1600151/17 Zdanowicz Tomasz POL010701462. POL010701681

POL010701462. POL010701681 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

Dominik Paweł 00085-6520.11-OR1100027/19

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

POL023300570 Kozdroń Zbigniew 00055-6520.2-OR1600090/18/19

POL023300570 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych połowów poprzez zakup selektywnych sieci stawnych.4 Kozdroń Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych… Read More »

POL023402003 Kopacz Andrzej 00914-6520.10-OR1600003/19

POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kopacz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-154 przez… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia… Read More »

Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych 00181-6523.2-SW1610238/18/19

Celem operacji będzie przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu festynu „Dzień dziedzictwa rybackiego” oraz publikacji książki poświęconej ry4 Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00024-6521.5-OR1600028/18 Brus Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brus Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.… Read More »

POL033801027 Necel Eugeniusz 00926-6520.10-OR1100446/18/19

POL033801027 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Necel Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Laskowski Paweł 00065-6520.11-OR1100033/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Laskowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.… Read More »

POL023600894 Nowak Ireneusz 00135-6520.2-OR1100021/18/19

POL023600894 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Nowak Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600894. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony opis operacji: Inwestycja w selektywny… Read More »