Tag Archives: kolczyki dla świń

00200-6523.2-SW1610262/18/19 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturalnego poprzez organizację cyklu 10 spotkań warsztatowych/ spotkań międzypokoleniowych dotyczących promocji zdrowia. zdrowego odżywiania i znaczenia. jakie ma w tym zakresie częste jedzenie ryb i produktów rybnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00027-6520.10-OR1400019/16 Bogusz Jerzy POL037400905

POL037400905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-56 30 dni zaprzestania. Cel… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

Sędzik Adrian 00071-6523.2-SW1610109/17/18

Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej4 Sędzik Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

POL012302218 Girin Grzegorz 00554-6520.10-OR1600098/18

POL012302218 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Girin Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girin Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302218. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-17 przez… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00253-6523.2-SW1610329/19 Krysiński Daniel

Rozwój łańcucha dostaw poprzez zwiększenie możliwości transportu ryb żywych oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy dla osoby do 40 roku życia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krysiński Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój łańcucha dostaw produktów przedsiębiorstwa akwakultury Proaqua – Daniel Krysiński. poprzez zakup… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00066-6523.2-SW1210100/18 Gmina Lelów

Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

POL011601334 Antoniuk Marek 00700-6520.10-OR1600358/18/19

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ- 18 przez 30 dni. Cel operacji:… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia

00183-6520.10-OR1100239/16 Koziróg Dawid POL034500679

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka promem ze świnoujścia