Tag Archives: koło gospodyń wiejskich

Merena Eugeniusz 00014-6523.2-SW0410042/17/18

Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej4 Merena Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich.. Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.… Read More »

00016-6521.3.1-OR1300019/17/18 Lech Krzysztof

Poprawa warunków pracy i dobrostanu ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup maszyn.. Skrócony opis operacji: Zakres operacji przewiduje zakup maszyn i wyposażenia które w pierwszej kolejności będzie miało… Read More »

Gmina Radków 00037-6523.2-SW1310037/18

Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków poprzez utworzenie multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie oraz uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjno- turystycznych o elementy związane z rybami4 Gmina Radków Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie… Read More »

00044-6523.2-SW1610054/17/18 Sałdak Bogdan

Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałdak Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

00005-6523.4-SW1610008/16 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści

Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016. Cel… Read More »

POL036501141 Chlebowski Janusz 00888-6520.10-OR1100386/18/19

POL036501141 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Chlebowski Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501141. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Gmina Mikołajki 00045-6523.2-SW1410076/17/18

Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”4 Gmina Mikołajki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

POL036401996 Weisbrot Dariusz 00937-6520.10-OR1100355/18/19

POL036401996 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Weisbrot Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Weisbrot Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401996. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Konstantynów Łódzki 00041-6523.2-SW0510004/18

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Moniuszki do terenów rekreacyjnych przy ulicy Łaskiej oraz zakup małej architektury4 Gmina Konstantynów Łódzki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku… Read More »

Gminne Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji 00043-6523.2-SW0510002/18

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych.4 Gminne Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna.… Read More »