Tag Archives: młody rolnik 2019

Grzesiak Andrzej 00033-6521.3.1-OR1200004/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Grzesiak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem.. Skrócony opis operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego z wyposażeniem i montażem.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Data Rozpoczęcia… Read More »

Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów 00060-6521.5-OR0500005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie się realizacji i stosowanie w praktyce tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

POL023401058 Brzostowicz Andrzej 00039-6520.6-OR1100002/17

POL023401058 Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Brzostowicz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzostowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01. Data… Read More »

POL010600384 Dobosz Roman 00991-6520.10-OR1600108/19

POL010600384 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dobosz Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobosz Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600384. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceTRB-2 przez 20… Read More »

00006-6521.3.1-OR0800006/17/18 Landwójtowicz Wacław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z przedsiębiorstw akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Landwójtowicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne służących poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Waldemar 00007-6520.9-OR1100033/17/18

POL033900344. POL033900555 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Indyk Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich HEL-10 I HEL-23. Skrócony opis operacji:… Read More »

Maciejewska Małgorzata 00136-6523.2-SW1610192/18

Zakup instalacji fotowoltaicznej-odnawialne źródło energii . które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Wnioskodawcy.4 Maciejewska Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej 8.4kW. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach… Read More »

00016-6523.4-SW1110014/17/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Skrócony opis operacji: wdrażanie jednofunduszowej LSR. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja… Read More »

Jakubanis Józef Marian 00022-6521.5-OR0700021/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jakubanis Józef Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubanis Józef Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Skrócony opis operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Cel operacji: Promowanie akwakultury… Read More »

00002-6523.4-SW0600001/16 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i… Read More »