Tag Archives: młody rolnik 2020 wymagania

00815-6520.10-OR1600377/18/19 Bardin Tadeusz POL010301660

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00065-6520.2-OR1600054/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku… Read More »

00032-6521.5-OR1300048/18 Dziuba Marzanna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Marzanna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i pakietu 2… Read More »

00009-6520.10-OR1100050/16 Maciejewski Jerzy Leopold POL034500274

POL034500274 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Jerzy Leopold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00146-6523.2-SW1110232/18 Jędrych Danuta

Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie w sprzęt… Read More »

POL011801190 Borys Tomasz 00121-6520.10-OR1600086/16

POL011801190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Borys Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borys Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-43 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023200691 Kurłowicz Janina 00159-6520.10-OR1600180/16

POL023200691 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kurłowicz Janina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-13 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00944-6520.10-OR1100455/18/19 Nimoth Piotr POL033702004

POL033702004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nimoth Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Smołuch Robert 00519-6520.10-OR1100268/16

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Smołuch Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smołuch Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200771. POL023401074. POL035900404. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »