Tag Archives: młody rolnik 2020

00421-6520.10-OR1100176/17 Tomasz Glembin. Jarosław Glembin Kuter rybacki „HEL-95” POL033900346

POL033900346 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Glembin. Jarosław Glembin Kuter rybacki „HEL-95” . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900346. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

Nadnotecka Grupa Rybacka 00007-6523.4-SW1510008/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących… Read More »

00146-6523.2-SW1610212/18 Gmina Darłowo

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań wyposażonego w siłownię plenerową oraz plac zabaw – stref gier dla dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie aktywności turystycznej regionu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Darłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań.… Read More »

POL035400737. POL035401871 Woźniak Ryszard 01184-6520.10-OR1100098/19

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Woźniak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00253-6523.2-SW1610329/19 Krysiński Daniel

Rozwój łańcucha dostaw poprzez zwiększenie możliwości transportu ryb żywych oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy dla osoby do 40 roku życia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krysiński Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój łańcucha dostaw produktów przedsiębiorstwa akwakultury Proaqua – Daniel Krysiński. poprzez zakup… Read More »

2018-01-01 owanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00020-6521.5-OR1600033/18

2018-01-01 38414.434 owanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 51219.25.… Read More »

00049-6523.2-SW1110122/17/18 „Koga-Maris” Sp. z o. o.

Poprawa organizacji oraz wzrost wydajności produkcyjnej działu obróbki wstępnej szprota bałtyckiego. utworzenie łańcucha dostaw produktów rybnych. utrzymanie miejsc pracy w branży rybnej. wzrost dochodów z przetwórstwa ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Koga-Maris” Sp. z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup linii do… Read More »

295062.05 12-01 00002-6521.5-OR0600008/18

295062.05 Polska4 12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 295062.05. Nazwa operacji: 221296.53. Skrócony opis operacji: 32-823. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 21183.97 00147-6521.5-OR0300114/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie… Read More »

POL035600455 Jagła Andrzej 00108-6520.2-OR1100072/18/19

POL035600455 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jagła Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Cel operacji: zmniejszenie wpływu… Read More »