Tag Archives: młody rolnik 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach 00115-6523.2-SW1610146/18

Cel operacji to adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku jako jednego obiektu w postaci świetlicy w miejscowości Wiekowo promującego informacje na temat rybackiej historii regionu oraz na temat szlaków turystycznych przebiegajacych w najbliższej okolicy.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL036701153 Muża Robert 01130-6520.10-OR1100058/19

POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Muża Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gmina Chodel 00028-6523.2-SW0310056/17/18

Modernizacja i zagospodarowanie na potrzeby wypoczynku i edukacji jednego z dwóch śródleśnych zbiorników wodnych. tworzących zespół o nazwie zalew oraz terenów powiązanych z kompleksem pod względem przestrzennym i funkcjonalnym.4 Gmina Chodel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w… Read More »

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00799-6520.10-OR1600385/18/19

POL010601471 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00003-6523.2-SW1410005/17 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło produkcji czynnika chłodzącego do zabezpieczenie łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybackimi. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

Samorząd Województwa Lubuskiego 00002-6526-DPT00001/18

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Lubuskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2016r. –… Read More »

Słupiński Szczepan 00068-6523.2-SW1310086/19

Utworzenie miejsca pracy poprzez podjecie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług stolarskich. produkcji mebli i innych wyrobów stolarskich4 Słupiński Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupiński Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie firmy stolarskiej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

POL010702143 Dziemiński Krzysztof 00517-6520.10-OR1600134/18

POL010702143 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dziemiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziemiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702143. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-10 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL010600389 Szklarski Remigiusz 00003-6520.2-OR1600006/18/19

POL010600389 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Szklarski Remigiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szklarski Remigiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600389. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce TRB-3. Skrócony opis operacji: zakup 16 żaków z 8 krzyżówkami i 8 ścianami. Cel operacji: Zmniejszenie… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 00009-6523.2-SW0210016/17/18

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich. wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażone i bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie. vademecum… Read More »