Tag Archives: młody rolnik 2020

Mętlewicz Dariusz 00013-6521.5-OR0200006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mętlewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

POL035302054 Cebula Andrzej 01097-6520.10-OR1100076/19

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Cebula Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

Dom Kultury w Koniecpolu 00033-6523.2-SW1210052/17/18

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu 7 imprez i aktywny udział przedstawicieli9 sektora rybackiego w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. kulinarnym i kulturalnym.4 Dom Kultury w Koniecpolu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Lato z Rybką – cylk… Read More »

POL035900237 Herzog Jan 00025-6520.10-OR1100025/16

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Herzog Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Łebski Klub Żeglarski 00240-6523.2-SW1110373/18/19

Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób.4 Łebski Klub Żeglarski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łebski Klub Żeglarski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Łeby. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i… Read More »

00013-6521.3.1-OR0300012/17/18 Wieczorek Iwona

Celem operacji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzenie uprawnień w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu ryb 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników poprzez zakup maszyn. urządzeń… Read More »

POL010600380 Lewandowski Józef 00067-6520.10-OR1600137/16

POL010600380 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Lewandowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600380. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-1 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00808-6520.10-OR1600395/18/19 Rębarz Adam POL022502160

POL022502160 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rębarz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502160. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »