Tag Archives: młody rolnik

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

00018-6526-DPT00005/19 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2016-01-01

2016-01-01 65977.2 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-06-01. Skrócony opis operacji: 87969.6. Cel operacji: 65977.2. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

00013-6523.2-SW0500018/17/18 Gmina Konstantynów Łódzki

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę siłowni napowietrznej na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa siłowni plenerowej na ol. Wolności w Konstantynowie Łódzkim.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

00023-6521.5-OR0200025/18 „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „ Działania środowiskowe w… Read More »

Gmina Moskorzew 00010-6523.2-SW1310012/18

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę centrum rekreacyjno- turystycznego. w miejscowości Chlewska Wola składającego się z placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej4 Gmina Moskorzew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Moskorzew . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

00937-6520.10-OR1600036/19 Stempiński Tadeusz POL023000467

POL023000467 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stempiński Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000467. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00069-6520.2-OR1600027/18/19 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej DAR-125. Skrócony opis operacji: -sieci… Read More »

POL023400993 Tyszkiewicz Ewa 00663-6520.10-OR1100159/18

POL023400993 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyszkiewicz Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyszkiewicz Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400993. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00462-6520.10-OR1600043/18 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW POL023200757

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KRAKOWIAK WŁADYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00214-6523.2-SW1610310/18/19 Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof

Wprowadzenie do menu ryb z lokalnych połowów w restauracji Krzysztofa Wosika poprzez jej modernizację i doposażenie oraz utworzenie stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii. Skrócony opis operacji: Podnoszenie… Read More »