Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych 2019

Gmina Miasta Krynica Morska 00024-6523.2-SW1110053/17/18

Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.4 Gmina Miasta Krynica Morska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Krynica Morska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: budowa centrum rekreacyjnego. Cel… Read More »

wycieczki promem do szwecji

00774-6520.10-OR1100243/18 Rachau Marian POL033800584

POL033800584 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rachau Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800584. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki promem do szwecji

00046-6523.2-SW1210065/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Jasienica z Przewodnikiem” – promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i… Read More »

wycieczki promem do szwecji

POL037002079 Chryściuk Wojciech 00164-6520.10-OR1400020/19

POL037002079 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Chryściuk Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002079. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

wycieczki promem do szwecji

Słupiński Szczepan 00068-6523.2-SW1310086/19

Utworzenie miejsca pracy poprzez podjecie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług stolarskich. produkcji mebli i innych wyrobów stolarskich4 Słupiński Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupiński Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie firmy stolarskiej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

wycieczki promem do szwecji

00061-6521.5-OR1200066/18 Adamowicz Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamowicz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

wycieczki promem do szwecji

POL022901787 Włodyka Beata 00944-6520.10-OR1600048/19

POL022901787 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022901787. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-8 przez… Read More »

wycieczki promem do szwecji

00040-6521.5-OR0800038/18 OZDOBA ANDRZEJ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

wycieczki promem do szwecji

00069-6523.2-SW1410110/17/18 Gmina Miłki

Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie Izby Rybacko-Regionalnej w miejscowości Marcinowa Wola i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miłki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja pomieszczeń świetlicy na… Read More »

wycieczki promem do szwecji

Pieluszczak Jacek 00001-6523.2-SW0410006/17

Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i utworzenie miejsca pracy4 Pieluszczak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne.. Skrócony opis operacji: zakup urządzenia – laser frakcyjny Emerge. Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup… Read More »

wycieczki promem do szwecji