Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych 2020

POL023401045 Bajko Marcin 00049-6520.6-OR1600080/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bajko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bajko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

POL033800396 Szomborg Grzegorz 00252-6520.10-OR1100217/16

POL033800396 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szomborg Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szomborg Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800396. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAS-99 PRZEZ 60 DNI 2016 ROKU. Cel… Read More »

POL012001583 Hołdyński Grzegorz 00849-6520.10-OR1600449/18/19

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Hołdyński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez DZI-85. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 137999.854 ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o… Read More »

00062-6523.2-SW1610113/17/18 Abbas Emil

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez budowę dwóch obiektów turystycznych w wyniku czego zostaną zatrudnione dwie osoby na pół etatu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Abbas Emil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Innowacyjny produkt turystyczny pomysłem na własny biznes.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej… Read More »

00031-6523.2-SW0830001/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

Promocja obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką poprzez wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny… Read More »

POL023100483 Szulta Henryk 01085-6520.10-OR1600085/19

POL023100483 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Szulta Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulta Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100483. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-1 przez… Read More »

Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. 00009-6521.3.1-OR1500022/17/18

Podwyższenie bezpieczeństwa i higieny pracy. poprawa warunków socjalnych załogi oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt4 Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. sprzętu rybackiego zwiększającego bezpieczeństwo i higienę pracy. poprawa warunków socjalnych oraz poprawa… Read More »

POL035302054 Cebula Andrzej 00187-6520.10-OR1100240/16

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cebula Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00142-6520.10-OR1600079/16 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-14… Read More »