Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych 2020

POL036701148 Orłowski Maciej 00740-6520.10-OR1600255/18/19

POL036701148 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Orłowski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-347 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL011901286. POL011901291 Kamieński Andrzej 00824-6520.10-OR1600376/18/19

POL011901286. POL011901291 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamieński Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. POL011901291. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez MIZ-30. MIZ-31. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Jurkiewicz Wiesław Marian 00108-6521.5-OR0300103/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Jurkiewicz Wiesław Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurkiewicz Wiesław Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakiet 1 łącznie wszystkich wymogów oraz Pakiet 2 wymóg 2.1 w… Read More »

POL033800394 Budzisz Rafael 00136-6520.2-OR1100135/18/19

POL033800394 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Budzisz Rafael Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Rafael. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800394. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków. Skrócony opis operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający… Read More »

POL022500268 Porębski Zbigniew 00039-6520.6-OR1600048/16

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Porębski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porębski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywanie zawodu rybaka przez okres 24 bmiesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 00084-6523.2-SW1410034/18

Wybudowanie sceny letniej w miejscowości Kruklanki oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jeziorowskie i Jasieniec w celu umożliwienia organizacji plenerowych imprez kulturalnych związanych z działalnościa rybacka skierowanych do mieszkańców i turyst4 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00023-6520.11-OR1100011/17/18 Budzisz Jarosław Teodor POL033700641

POL033700641 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław Teodor. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony… Read More »

Gmina Popielów 00001-6523.2-SW0810011/17

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »

Michalski Wiesław Jan 00038-6521.5-OR1500019/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Michalski Wiesław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Wiesław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt Bledzianów Gospodarstwo Rybackie Przygodzice. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt… Read More »

POL023401087 Gąsiorowski Mirosław 00027-6520.6-OR1100045/16

POL023401087 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Gąsiorowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gąsiorowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401087. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data… Read More »