Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych 2020

00017-6521.3.1-OR1400047/17/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim Ruś. Skrócony opis operacji: wzrost… Read More »

Kuczera Wojciech 00004-6521.3.1-OR1200004/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kuczera Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury celem usprawnienia działania i modernizacji gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu wraz z basenami do transportu ryb i kosztami zabudowy na podwozie samochodu… Read More »

00091-6523.2-SW1110189/18 Nowak Paweł

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych… Read More »

00015-6521.5-OR0900025/18 Stec Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Piwowarski Ryszard 00003-6521.3.1-OR0900005/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promieniowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa4 Piwowarski Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piwowarski Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Słupów. Skrócony opis operacji: Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Słupów.o powierzchni 29.85 ha. Będzie realizowany pakiet… Read More »

00001-6524.4-OR0200001/17/18 ABRAMCZYK Sp. z o.o.

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ABRAMCZYK Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: urządzenie do chłodzenia zespół systemów do transportu. separator. tunel Frigo. układ… Read More »

POL010301669 Krajniak Jarosław 00495-6520.10-OR1600094/18

POL010301669 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Krajniak Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajniak Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301669. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-24 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00090-6521.5-OR1200105/18 Stanclik Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanclik Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działąnie 3.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie… Read More »

00004-6520.9-OR1100027/17/18 Laskowski Paweł

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Skrócony opis operacji: Zdrowie i… Read More »

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00265-6520.10-OR1600052/17

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-18 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »