Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych

00002/16 00002-6522.1.1-OR07

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 00002/16 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002/16. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony opis operacji: Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g… Read More »

00040-6521.5-OR0700016/18 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE MAKROBET SPÓŁKA JAWNA JANINA PIĘTKA I JAN PIĘTKA

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE MAKROBET SPÓŁKA JAWNA JANINA PIĘTKA I JAN PIĘTKA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00062-6521.5-OR0100066/18 AGRO MOR Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AGRO MOR Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.. Skrócony opis… Read More »

00914-6520.10-OR1600003/19 Kopacz Andrzej POL023402003

POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00003-6521.5-OR0400001/18 Sikora Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługo środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Sikora. Skrócony… Read More »

PIESZCZYK JACEK 00023-6521.5-OR0800046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 PIESZCZYK JACEK Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PIESZCZYK JACEK. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowy i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu chowu i hodowli ryb zlokalizowanego… Read More »

00043-6523.2-SW0610003/19 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa… Read More »

00059-6523.2-SW0910063/19 Brzozowska Anna

Zwiększenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Beaty Brzozowskiej poprzez remont stawu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowska Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont stawu rybnego „Czerwonka”. Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw… Read More »

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ 00001-6523.3-SW0710001/18/19

Celem operacji jest rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przy współpracy z LGD Mazurskie Morze4 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo). Skrócony opis operacji:… Read More »

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00007-6523.4-SW1610007/16

Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Data… Read More »