Tag Archives: modernizacja gospodarstw rolnych

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL023500829 Jędrzejewski Artur 01091-6520.10-OR1100055/19

POL023500829 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gmina Spytkowice 00022-6523.2-SW0610033/17/18

Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Spytkowice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Spytkowice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum… Read More »

00032-6521.5-OR1300048/18 Dziuba Marzanna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Marzanna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i pakietu 2… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach 00151-6521.5-OR0300044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie… Read More »

Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta 00079-6523.2-SW1110101/17/18

Podwyższenie standardów oferty noclegowej dla turystów oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.4 Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Klaudia Turystyczna z lepszą ofertą noclegową.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podwyższenie standardów… Read More »

00700-6520.10-OR1100154/18 Golla Wacław POL034500689

POL034500689 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500689. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00052-6520.10-OR1100011/16 Pękala Wojciech Dariusz POL036201023

POL036201023 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Wojciech Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00002-6523.4-SW1110009/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR.… Read More »

POL034002041 Dominik Paweł 01211-6520.10-OR1100215/19

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »