Tag Archives: modernizacja małych gospodarstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00003-6521.3.1-OR0800004/17/18 ąca usługi środowiskowe 2.05.2021

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ąca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00012-6521.5-OR0800049/18. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu chowu… Read More »

00125-6520.10-OR1400074/18/19 Kozioł Piotr POL035000712. POL037402113

POL035000712. POL037402113 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Gmina Wiżajny 00018-6523.2-SW1010031/17/18

Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.4 Gmina Wiżajny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach.. Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.… Read More »

00015-6521.3.1-OR1100024/17/18 Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence. Skrócony opis operacji: Poprawa dobrostanu… Read More »

00324-6520.10-OR1100066/17 Budzisz Marcin SWE000007015

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00485-6520.10-OR1100162/17 Niczke Paweł POL034900709

POL034900709 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niczke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900709. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

„ROKO” R I R KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA 00199-6523.2-SW1610275/18/19

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzystaniem wodnego potencjału obszaru Mrzeżyna poprzez budowę budynku restauracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem wyposażenia oraz utworzeniem nowych miejsc pracy 2 etatów4 „ROKO” R I R KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „ROKO” R I R KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie… Read More »

POL037102110 GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00027-6520.11-OR1400024/17/19

POL037102110 Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu specjalistycznego4 GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037102110. Nazwa operacji: Inwestycje w środki transportu i wyposażenia magazynu ryb zwiększające wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Kozub Władysław 00596-6520.10-OR1600079/18

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozub Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozub Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101687. POL010600435. POL010601617. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-7. TRB-71. TRB-77… Read More »