Tag Archives: ogłoszenia arimr

POL034801910 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski 00454-6520.10-OR1100259/17

POL034801910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00106-6521.5-OR1200084/18 Karoń Jarosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

POL036701149 Selin Andrzej 00049-6520.9-OR1100047/17/18

POL036701149 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Selin Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701149. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45 w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45… Read More »

00133-6523.2-SW1110292/18 Gmina Kęsowo

Zwiększenie roli w zachowaniu dziedzictwa rybackiego w rozwoju lokalnym przez społeczność na obszarze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kęsowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dzień promocji rybactwa w Gminie Kęsowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2002. Cel operacji: Zwiększenie roli w zachowaniu dziedzictwa rybackiego w… Read More »

POL034300817 Kamiński Jarosław 00923-6520.10-OR1100417/18/19

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kamiński Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00635-6520.10-OR1600045/18 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00528-6520.10-OR1600178/18 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00024-6523.4-SW1120020/18/19 Słowińska Grupa Rybacka

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

Bieńkiewicz Mirosław 00030-6521.3.1-OR1400018/19

Zwiększanie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bieńkiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Pasłęk. Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa przez zakup nowego sprzętu do utrzymania stawów. ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni napęd oraz kosiarki do wykaszania rowów i grobli. Cel operacji:… Read More »

Kromarek Adam 00075-6521.5-OR1500084/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kromarek Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kromarek Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrożenie dobrych praktyk rybackich w kompleksie stawów „Maria” obręb Antonin. Skrócony opis operacji: Wdrożenie dobrych praktyk rybackich w kompleksie stawów „Maria”… Read More »