Tag Archives: ogłoszenia arimr

00528-6520.10-OR1600178/18 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00024-6523.4-SW1120020/18/19 Słowińska Grupa Rybacka

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

Bieńkiewicz Mirosław 00030-6521.3.1-OR1400018/19

Zwiększanie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bieńkiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Pasłęk. Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa przez zakup nowego sprzętu do utrzymania stawów. ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni napęd oraz kosiarki do wykaszania rowów i grobli. Cel operacji:… Read More »

Kromarek Adam 00075-6521.5-OR1500084/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kromarek Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kromarek Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrożenie dobrych praktyk rybackich w kompleksie stawów „Maria” obręb Antonin. Skrócony opis operacji: Wdrożenie dobrych praktyk rybackich w kompleksie stawów „Maria”… Read More »

POL012001583 Hołdyński Grzegorz 00423-6520.10-OR1600213/17

POL012001583 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Hołdyński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZ-85 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00068-6520.10-OR1400011/17 GPR sp. z o.o. POL037100913. POL037102110. POL037102111

POL037100913. POL037102110. POL037102111 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00357-6520.10-OR1600139/17 Lewandowski Zdzisław POL011401366

POL011401366 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401366. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-16… Read More »

Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania.… Read More »

01125-6520.10-OR1600227/19 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Dom Kultury w Koniecpolu 00033-6523.2-SW1210052/17/18

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu 7 imprez i aktywny udział przedstawicieli9 sektora rybackiego w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. kulinarnym i kulturalnym.4 Dom Kultury w Koniecpolu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Lato z Rybką – cylk… Read More »