Tag Archives: onw 2019

00012-6520.10-OR1100053/16 Nimoth Piotr Paweł POL033702004

POL033702004 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nimoth Piotr Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702004. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00015-6521.3.1-OR1600029/17/18 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo spółka z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja produkcyjna w akwakulturę poprzez modernizację ośrodka. zakup urządzeń oraz specjalistycznego transportu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

01291-6520.10-OR1100209/19 Budzisz Jarosław POL033700641

POL033700641 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL023300531 Kołakowski Leszek 00390-6520.10-OR1600160/17

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kołakowski Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL033700631. POL033700659 KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck 00122-6520.10-OR1100153/16

POL033700631. POL033700659 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe… Read More »

Gmina Chodel 00003-6523.2-SW0310002/17/18

Bezpośrednim celem przedmiotowej operacji jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornia wód stojących -Zalew w Chodlu.4 Gmina Chodel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.. Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie… Read More »

POL033800394 Budzisz Rafael 00136-6520.2-OR1100135/18/19

POL033800394 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Budzisz Rafael Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Rafael. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800394. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków. Skrócony opis operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający… Read More »

00079-6520.2-OR1100144/18/19 Morawski Jan POL036701146

POL036701146 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM-7.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00010-6520.6-OR1600009/16 Pańka Józef Władysław POL023200786

POL023200786 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pańka Józef Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200786. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego DAR-47. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-47. Cel operacji:… Read More »