Tag Archives: oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku

Płatek Robert 00105-6523.2-SW1610127/18

Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin.4 Płatek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń. Skrócony opis operacji: Założenie szkółki roślin oraz zakup wyposażenia.… Read More »

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

00004-6523.4-SW0810004/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące na 2019 r.. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

00214-6520.10-OR1600236/16 Ostropolski Jarosław POL012001574. POL022500262

POL012001574. POL022500262 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostropolski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001574. POL022500262. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

01279-6520.10-OR1100261/19 Janiszewski Tomasz POL035400741

POL035400741 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400741. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

Komosa Michał Kazimierz 00055-6521.5-OR0700015/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Komosa Michał Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Komosa Michał Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w gospodarstwie rybackim. Skrócony opis operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w… Read More »

POL022900420 Bednarek Zbigniew 00548-6520.10-OR1600165/18

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bednarek Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ĆHY-3 przez… Read More »

00012-6523.2-SW1110015/17 Marszałkowski Auto – Kompleks Michał

Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Auto – Kompleks Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa stacji demontażu pojazdów w Kiełpinie.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub… Read More »

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033701917 Szczygielski Augustyn 01154-6520.10-OR1100124/19

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szczygielski Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »