Tag Archives: pastwiska trwałe

00004-6523.2-SW1010022/17/18 Gmina Augustów

Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Augustów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce.. Skrócony opis operacji: Roboty remontowe: rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne. pokrycie dachu. kominy. ocieplenie podłogi poddasza. roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne. zadaszenie nad wejściem.… Read More »

00183-6523.2-SW1610290/18/19 Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna

Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba na powitanie.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach… Read More »

POL036901878 ELRYB Sp. z o. o. 00909-6520.10-OR1100320/18/19

POL036901878 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 ELRYB Sp. z o. o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ELRYB Sp. z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901878. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

Król Marcin 00023-6521.3.1-OR1500003/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Król Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja zaplecza agroturystycznego w gospodarstwie rybackim poprzez prace remontowo-budowlane i zakup wyposażenia. Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstwa z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

POL033700631. POL033700659 KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck 00483-6520.10-OR1100195/17

POL033700631. POL033700659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek 00049-6523.2-SW1210077/18

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających rozwój mikroprzedsiebiorstwa świadczącego usługi dla mieszkań4 Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Poprawa higieny. bezpieczeństwa i warunków pracy na łodzi rybackiej TRB-17.. Skrócony opis operacji: Pokrycie farbą antypoślizgową. zestaw nawigacyjnej… Read More »

00031-6520.10-OR1400003/16 Sładkiewicz Rafał POL037402115

POL037402115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

MENDEL ARKADIUSZ 00004-6521.5-OR0800020/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 MENDEL ARKADIUSZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MENDEL ARKADIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

POL011702047 Patryjas Jolanta 00839-6520.10-OR1600349/18/19

POL011702047 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Patryjas Jolanta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »