Tag Archives: pastwiska trwałe

POL023401017 Krasnowski Jarosław 00146-6520.10-OR1100196/16

POL023401017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Krasnowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL034500673 Bolda Marek 00947-6520.10-OR1100460/18/19

POL034500673 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bolda Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500673. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL034502026 Wittbrodt Tomasz 00963-6520.10-OR1100392/18/19

POL034502026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wittbrodt Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00665-6520.10-OR1100227/18 Rożek Władysław POL036801118. POL036901164

POL036801118. POL036901164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801118. POL036901164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00002-6520.2-OR1100075/18 Denega-Necel S.J. POL022500263

POL022500263 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja . w jak największym stopniu. niechcianych połowów . 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500263. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku WŁA-85 ..… Read More »

Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019. Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w… Read More »

POL033901427 Kucira Paweł 00802-6520.10-OR1100275/18/19

POL033901427 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Kucira Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01. Data… Read More »

00023-6523.2-SW1410028/17/18 Doda Ryszard

Wzrost dochodów firmy. wzrost wartości produktów turystycznych. utworzenie 1 miejsca pracy poprzez budowę 1 jachtu Antila 26CC oraz jego czarter na akwenie Zalewu Wiślanego w okresie co najmniej trwałości projektu tj. 5-cio letni okres eksploatacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Doda Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL012302305 Gołębiewski Tomasz 01116-6520.10-OR1600215/19

POL012302305 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Gołębiewski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołębiewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302305. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-20 przez… Read More »

00004-6523.2-SW1010022/17/18 Gmina Augustów

Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Augustów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce.. Skrócony opis operacji: Roboty remontowe: rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne. pokrycie dachu. kominy. ocieplenie podłogi poddasza. roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne. zadaszenie nad wejściem.… Read More »