Tag Archives: plan nawożenia azotem

POL033700631. POL033700659 KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck 00483-6520.10-OR1100195/17

POL033700631. POL033700659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz 00031-6523.2-SW0210041/17/18

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy4 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej… Read More »

SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE 00001-6523.2-SW1610006/17

Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło4 SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W… Read More »

SILESIA START UP Sp. Z.o.o 00062-6523.2-SW1210078/18

Rozwinięcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie czterech osób. wspieranie kreatywnego działania i współpracy w obszarze biznesu w przestrzeni coworkingowej poprzez adaptację powierzchni i zakup wyposażenia biurowo-konferencyjnego w wynajętym lokal4 SILESIA START UP Sp. Z.o.o Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SILESIA START UP Sp. Z.o.o . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej w… Read More »

POL012302218 Girin Grzegorz 00554-6520.10-OR1600098/18

POL012302218 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Girin Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girin Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302218. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-17 przez… Read More »

POL037200940 Wójcicki Rafał 00006-6520.11-OR1400030/17/18

POL037200940 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wójcicki Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200940. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Osiągnięcie tego celu będzie zrealizowane przez zastosowanie innowacyjnych technologii opartych o wielokrotne wykorzystanie wody i jej biofiltrację (tzw. pełny recyrkulat). Zaletami hodowli ryb w pełnym recyrkulacie jest przede wszystkim miminalizacja ryzyk biologicznych poprzez odcięcie ryb od wpływu środowiska zewnętrznego (produkcja odbywa się w hali). możliwośc prowadzania produkcji w cyklu całorocznym poprzez zminimalizowanie np. wpływu temperatur na tucz ryb jak również zasobooszczędność wyrażająca się wielokrotnym wykorzystaniu wody. Wszystkie te czynniki sprawiają iż hodowla ryb w pełnym recyrkulacie ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnej hodlowli prowadzonej na wodach otwartych – z tego też powodu w zachodniej Europie hodo ) – wg kosztorysu. Zakup pomp centryfugowych wraz z wężami zasilającymi – wg kosztorysu Zakup sortownicy na obiekt tuczowy – wg kosztorysu. 00046-6521.5-OR1200062/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Osiągnięcie tego celu będzie zrealizowane przez zastosowanie innowacyjnych technologii opartych o wielokrotne wykorzystanie wody i jej biofiltrację (tzw. pełny recyrkulat). Zaletami hodowli ryb w pełnym recyrkulacie jest przede wszystkim miminalizacja ryzyk biologicznych poprzez odcięcie ryb od wpływu środowiska zewnętrznego (produkcja odbywa się w hali). możliwośc prowadzania produkcji… Read More »

01105-6520.10-OR1100138/19 Wańtuchowicz Elżbieta POL023402031

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Sułecki Zbigniew Jerzy 00026-6521.5-OR0700047/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Sułecki Zbigniew Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sułecki Zbigniew Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Gulinie. gmina Zakrzew.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

POL011801215 Hamala Tomasz 01010-6520.10-OR1600159/19

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »