Tag Archives: plan nawożenia w gospodarstwie arimr

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00009-6520.10-OR1100050/16 Maciejewski Jerzy Leopold POL034500274

POL034500274 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Jerzy Leopold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

Jasiński Krzysztof 00018-6521.3.1-OR0700017/19

Planowany cel operacji jaki stawia sobie wnioskodawca przystępując do realizacji projektu to zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Tak zdefiniowany cel wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez zakupy maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa.4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja… Read More »

POL033700627 Struck Adam 00078-6520.9-OR1100072/17/18

POL033700627 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Struck Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700627. Nazwa operacji: inwestycje na statku rybackim KUŹ-16 w zakresie poprawy warunków pracy. zdrowia i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: zakup odzieży… Read More »

00022-6523.2-SW1110051/17 Gmina Stegna

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stegna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez… Read More »

00044-6520.11-OR1400020/19 Chryściuk Tomasz POL037002080

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Zakup środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego podnoszących… Read More »

00031-6521.3.3-OR1500005/17/19 Grupa Producentów Amazis Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grupa Producentów Amazis Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu wylęgarniczo-podchowowego w systemie recylkulacyjnym. Skrócony opis operacji: Budowa obiektu wylęgarniczo-podchowowego w systemie recylkulacyjnym. Cel… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. zowany jest w miejscowości Durdy. 00010-6521.5-OR1200094/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 188907.54 zowany jest w miejscowości Durdy. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zowany jest w miejscowości Durdy.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa… Read More »

Gmina Ustronie Morskie 00068-6523.2-SW1610171/18

Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso4 Gmina Ustronie Morskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00009-6521.5-OR1600040/18 Sędzik Barbara

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań z pakietu 1 oraz wybranych wymogów z pakietu… Read More »