Tag Archives: plan nawozowy jak obliczyc

00146-6520.10-OR1100196/16 Krasnowski Jarosław POL023401017

POL023401017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Tryler Tadeusz 00066-6521.5-OR0100064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Tryler Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Podgórzyn. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00007-6523.2-SW0110017/17/18 Gmina Sośnie

rozwój oferty turystycznej. tworzenie miejsc edukacji. integracji i aktywizacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sośnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji. oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie.. Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i… Read More »

00862-6520.10-OR1600419/18/19 Majca Władysław POL022502023

POL022502023 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Majca Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502023. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023401056 S.C. Łódź rybacka UST-65 00328-6520.10-OR1100070/17

POL023401056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 S.C. Łódź rybacka UST-65 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Łódź rybacka UST-65 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00018-6526-DPT00005/19 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2016-01-01

2016-01-01 65977.2 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-06-01. Skrócony opis operacji: 87969.6. Cel operacji: 65977.2. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

POL023401906 Krawczyk Artur 01074-6520.10-OR1100001/19

POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Krawczyk Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krawczyk Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00077-6523.2-SW1110099/17/18 Okoń Piotr

Rozwój firmy Nieruchomości Consulting Piotr Okoń poprzez rozszerzenie zakresu usług rekreacyjnych. szkoleniowych i turystycznych w zakresie wynikającym z budowy krytej ujeżdżalni koni oraz zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry szkoleniowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okoń Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa krytej ujeżdżalni koni jako czynnik rozwoju… Read More »

Michalski Wiesław Jan 00038-6521.5-OR1500019/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Michalski Wiesław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Wiesław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt Bledzianów Gospodarstwo Rybackie Przygodzice. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt… Read More »

POL010301669 Krajniak Jarosław 00402-6520.10-OR1600402/18/19

POL010301669 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY.4 Krajniak Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajniak Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301669. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel operacji: PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ… Read More »