Tag Archives: plan nawozowy

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00970-6520.10-OR1100475/18/19

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace ROW-15. zaprzestanie działalności połowowej – liczba dni 30. rok 2018.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 00001-6521.1-OR1600002/17/18

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy4 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych. w tym urządzenie… Read More »

00068-6523.2-SW1610171/18 Gmina Ustronie Morskie

Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie . Numer Identyfikacyjny… Read More »

POL033800565 Kohnke Piotr 00395-6520.10-OR1100174/17

POL033800565 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800565. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00060-6521.5-OR0100069/18 Molęda Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molęda Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

„OSIOTR” Sp. z o.o. 00098-6523.2-SW1410063/18/19

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez zastosowanie innowacyjnej technologii utrzymania wysokich parametrów wody w obiegach hodowlanych poprzez zakup 4 biobloków z bioelementem co jednocześnie pozwoli na utrzymanie 2 miejsc4 „OSIOTR” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „OSIOTR” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa sekcji biobloków… Read More »

POL011101705 Kędzierski Łukasz 01090-6520.10-OR1600097/19

POL011101705 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kędzierski Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędzierski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101705. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-16 przez… Read More »

POL033702045 Konkel Mieczysław Antoni 00013-6520.10-OR1100054/16

POL033702045 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Mieczysław Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Mieczysław Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702045. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00012-6520.8-OR1400015/17 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Kraska-Ferlin Dorota 00042-6521.3.1-OR1200013/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Kraska-Ferlin Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraska-Ferlin Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego poprzez zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu ryb.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. basenów do transportu ryb. VAT dla w/w pozycji. opracowanie biznesplanu.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »