Tag Archives: platforma arimr

Mętlewicz Dariusz 00013-6521.5-OR0200006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mętlewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

00006-6521.5-OR1400011/18 Gulbinowicz Dariusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gulbinowicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

POL033800599 Konkel Marcin 00051-6520.6-OR1100037/17

POL033800599 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Konkel Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800599. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów..… Read More »

Sędzik Barbara 00009-6521.5-OR1600040/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sędzik Barbara Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań z pakietu 1 oraz wybranych wymogów z pakietu 2. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury… Read More »

Maciejewski Ryszard 00078-6521.5-OR1200093/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Maciejewski Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe w obiekcie Dębowiec Gospodarstwa Rybackiego w Dębowcu. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

Kraska-Ferlin Dorota 00042-6521.3.1-OR1200013/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Kraska-Ferlin Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraska-Ferlin Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego poprzez zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu ryb.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. basenów do transportu ryb. VAT dla w/w pozycji. opracowanie biznesplanu.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. 00046-6521.5-OR1500015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie rybackim Oleśnica. Skrócony… Read More »

00044-6521.5-OR0700010/18 Melon Andrzej Janusz

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melon Andrzej Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne praktyki w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis… Read More »

POL033900557 Struk Eugeniusz Edward 00310-6520.10-OR1100110/17

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Struk Eugeniusz Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struk Eugeniusz Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017… Read More »

00093-6520.2-OR1100026/18/ 19 POL023602137

POL023602137 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 19. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602137. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie… Read More »